Squease ambassadeurs

Wat is een Squease ambassadeur?

Squease ambassadeurs zijn zorgprofessionals die ervaring hebben met sensorische informatieverwerking, diepe druk en het Squease drukvest. Er zijn al meer dan 160 ambassadeurs in Nederland en België! Heb je behoefte aan begeleiding bij het inzetten van het drukvest? Neem contact op met een Squease ambassadeur in jouw regio. Kies een provincie en klik op de naam om naar de website van de Squease ambassadeur te gaan.

Ergotherapie Noord-Holland

Buro de Beweging

Theo en zijn therapeut bespreken hoe hij het vest gebruikt om te concentreren

Kinderergotherapie “Stap voor Stap”

Sanne van Sluijs van ergotherapie GRIP

SQUEASE AMBASSADEURS IN NEDERLAND

We zijn nog op zoek naar ambassadeurs in Drenthe.
Ben je therapeut en wil je ambassadeur worden? Klik hier voor meer info.

We zijn nog op zoek naar ambassadeurs in Flevoland.
Ben je therapeut en wil je ambassadeur worden? Klik hier voor meer info.

Aldeboarn | ’t Groeiatelier 

Drachten / Herenveen / Leewarden / Sneek | Ergo Actief
Ergo Actief is een praktijk voor ergotherapie in de provincie Friesland. We werken vanuit Heerenveen, Leeuwarden, Drachten en Sneek. Als ouder ziet u het liefst dat uw kind zich gelukkig en vrij kan voelen in zijn eigen omgeving. Maar wat nu als uw kind een beperking heeft. Wat zijn dan de middelen en mogelijkheden voor een goede ontwikkeling Ergo Actief zoekt graag naar passende oplossingen. Zodat ieder kind thuis en op school kan zeggen; “Kijk, dit kan ik ook.”

Leeuwarden | Ergotherapie Angela Rozema
Ergotherapie Angela Rozema is een eerstelijnspraktijk voor ergotherapie in Leeuwarden, gespecialiseerd in kinderen en jongvolwassenen tot ongeveer 20 jaar. We behandelen een brede doelgroep; van meervoudig beperkte kinderen, huilbaby’s, pubers met een stoornis in het autistisch spectrum tot kinderen met ADHD enz. Alle ergotherapeuten binnen onze praktijk hebben tevens kennis van Sensorische Informatieverwerking. We bekijken deze problematiek vanuit een ergotherapeutisch “context-based” oogpunt; dat betekent dat we vooral samen met het kind en zijn omgeving zoeken naar een manier om de sensorische informatieverwerking te verbeteren. Naast de behandeling en begeleiding verzorgen wij cursussen en workshops voor ouders, leerkrachten en de leerlingen zelf. Ook hebben we diverse producten voor het onderwijs. Neem gerust eens een kijkje op onze site!

Aalten / Varsseveld | Kinder Ergotherapie Achterhoek
Carolien ter Maat is gespecialiseerd in kinderen en Sensorische Informatieverwerking. Het doel is dat een kind, met eigen mogelijkheden en kansen, de taken thuis, op school of tijdens vrije tijd zo goed mogelijk kan uitvoeren. Ouders kunnen bij Kinder Ergotherapie Achterhoek terecht voor onderzoek, advies, coaching en behandeling van hun kind, met problemen op het gebied van o.a. sensorische informatie verwerking ofwel prikkelverwerkingsproblemen die de uitvoering van dagelijkse handelingen beïnvloeden.

Apeldoorn | IntenZie
Je weet dat jouw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen. Nu wil je graag antwoorden en het liefst ook hulp. IntenZie beantwoordt je vragen en biedt ondersteuning; advies, kennis en begeleiding ook op het gebied van sensorische informatieverwerking. Het belangrijkste is dat jij en jouw kind zo gewoon mogelijk samen kunnen leven in je eigen gezin en omgeving. Samen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

Apeldoorn | Ergotherapie Atlant
Ergotherapie Atlant in Apeldoorn heeft gespecialiseerde SI-therapeuten in huis die zich richten op de sensorische informatieverwerking binnen de doelgroepen PG, Huntington, Korsakov, CPV en somatiek. Verschillende hulpmiddelen worden ingezet om de prikkels op adequate wijze te reguleren, waaronder het Squease vest. Er zijn al verschillende positieve resultaten behaald met het drukvestje en brengt voor hen weer een stukje kwaliteit van leven terug. Door het ambassadeurschap met Squease aan te gaan, hopen we hiermee nog meer cliënten te kunnen helpen bij het vinden naar dat stukje veiligheid en geborgenheid.

Druten | De Kom

Gendt | Fysiotherapie Roelie de Bruijn

Harderwijk | Ergotherapie Zorggroep Noordwest-Veluwe
Binnen het Advies- en behandelcentrum zijn de ergotherapeuten gespecialiseerd in Sensorische Informatie verwerking (SI) bij de psychogeriatrische en somatische cliënt. Het multidisciplinair afstemmen omtrent de prikkelverwerking en de inzet van prikkel regulerende middelen zorgen voor positieve resultaten. Het Squase vest heeft al meermaals meer rust en comfort gebracht evenals een vergroot kwaliteit van leven!

Heerenveen | Talant – Tessa Boersema
Bij lichamelijke of psychische klachten is het belangrijk om inzicht te hebben in de impact van een verstandelijke of meervoudige beperking. Talant heeft daarom specialisten in huis die in staat zijn op een andere manier te kijken en te luisteren als cliënten een specifieke hulpvraag hebben. Ook in de behandeling sluiten ze goed aan bij de mogelijkheden van de cliënten.

Leeuwarden | Ergotherapie Angela Rozema
Ergotherapie Angela Rozema laat kinderen meedoen! Ergotherapie Angela Rozema is een eerstelijnspraktijk voor ergotherapie in Leeuwarden, gespecialiseerd in kinderen en jongvolwassenen tot ongeveer 20 jaar. We behandelen een brede doelgroep; van meervoudig beperkte kinderen, huilbaby’s, pubers met een stoornis in het autistisch spectrum tot kinderen met ADHD enz.
Alle ergotherapeuten binnen onze praktijk hebben tevens kennis van Sensorische Informatieverwerking. We bekijken deze problematiek vanuit een ergotherapeutisch “context-based” oogpunt; dat betekent dat we vooral samen met het kind en zijn omgeving zoeken naar een manier om de sensorische informatieverwerking te verbeteren. Naast de behandeling en begeleiding verzorgen wij cursussen en workshops voor ouders, leerkrachten en de leerlingen zelf. Ook hebben we diverse producten voor het onderwijs. Neem gerust eens een kijkje op onze site!

Wageningen | Praktijk de Den
Ergotherapie Praktijk De Den  helpt en ondersteunt kinderen en volwassenen die in het functioneren moeite hebben met dagelijkse en/of schoolse situaties.
Samen met u, uw kind en eventueel school maken wij een kind specifiek sensorisch profiel. We kijken daarbij  hoe uw kind in alledaagse situaties sensorische informatie kan verwerken en wat de invloed hiervan is op zijn dagelijks functioneren. Ook het profiel van de ouder of leerkracht kan aanvullend worden bekeken. Aan de hand van het profiel leggen we uit wat ervoor zorgt dat uw kind juist moeite heeft met bepaalde situaties en hoe het zichzelf op een juiste manier kan reguleren. Zo kan het uiteindelijk de activiteiten doen die noodzakelijk/wenselijk zijn.

Wilp | Zozijn

Zozijn biedt fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Deze paramedici verzorgen zowel kortdurende als langdurende, chronische behandeling. Naast deskundigheid op het eigen vakgebied heeft iedere paramedicus specifieke kennis van en ervaring met mensen met een (verstandelijke) beperking.

Haren | Praktijk voor ergotherapie de Jonge & Roorda 

Winschoten | Kinderergotherapie Oké
Praktijk voor kinderergotherapie Oké richt zich op het dagelijkse handelen van kinderen. Kinderergotherapie wordt ingezet als activiteiten, die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet lukken. Je kunt hierbij denken aan schrijven, aankleden, spelen, eten, concentreren en sporten. Ook wordt kinderergotherapie ingezet bij problemen met zitten en verplaatsen. Tijdens de SI-therapie wordt spelenderwijs geprobeerd om verandering te brengen in de manier waarop de hersenen de informatie verwerken. Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers is een workshop samengesteld met ‘Sensorische Informatieverwerking’ als thema.

Winsum | Logopediepraktijk I. van der Meulen
Ingrid van der Meulen is al jaren allround logopedist in Winsum in het uiterste Noorden van het land. Sinds 2009 is ze anders gaan kijken naar kinderen door de opleiding Sensorische Informatieverwerking te volgen. De manier waarop een kind prikkels verwerkt, werd onderdeel van de aanpak van de logopedische behandeling. Samen met kind en ouders wordt gekeken hoe de prikkelverwerking invloed heeft op de communicatie. Soms kan het inzetten van een Squease-vest daarin meer balans brengen.

Geleen | Praktijk voor Kindertherapie Geleen
De kinderergotherapeut leert kinderen zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon- en schoolomgeving.

Heerlen | Kinderergotherapie Parkstad
Kinderergotherapie Parkstad is een ergotherapiepraktijk die zich richt op het behandelen van kinderen die problemen ervaren in het dagelijks handelen en op het adviseren van ouders en/ of begeleiders van het kind.
De praktijk heeft dependances op ZMLK scholen, op een school voor kinderen met problemen in de spraak-taal ontwikkeling en op een school voor speciaal onderwijs, waarvan een groot deel gericht is op auti-onderwijs.
Hierdoor hebben we veel te maken met prikkelverwerkingsproblemen van kinderen, zowel thuis als op school.
De therapeuten binnen de praktijk hebben specifieke scholingen gevolgd op het gebied van de prikkelverwerking en worden vaak om advies gevraagd bij kinderen op speciaal- en regulier onderwijs.

Kerkrade / Landgraaf / Brunssum | Ergotherapie praktijk Jaimy de Kok
Binnen ergotherapie praktijk Jaimy de Kok zijn 8 ergotherapeuten werkzaam. Wij richten ons op kinderen, volwassenen en ouderen. Bij ons staan de persoonlijke hulpvragen van de cliënten centraal en proberen we samen met de cliënt en zijn omgeving deze hulpvragen te beantwoorden en de zelfstandigheid te vergroten. De kinderergotherapeuten werken met  de kinderen, hun ouders en leerkrachten intensief samen aan hulpvragen op het gebied van persoonlijke verzorging (zoals bijvoorbeeld: aankleden, veters strikken, brood smeren en snijden, toiletgang, etc), school en schoolse vaardigheden  (zoals aandacht en concentratie, schrijven, kleuren, knutselvaardigheden, plannen en organiseren, zelfstandig werken) en algehele fijnmotorische ontwikkeling. Wij zien regelmatig kinderen met prikkelverwerkingsproblematiek en geven adviezen om hier in het dagelijks leven mee om te gaan. Het squease-vestje proberen we regelmatig uit en levert voor meerdere kinderen een positieve bijdrage op in het dagelijks functioneren!

Maastricht | Kinderfysiotherapie Marie Therese Pelgrim
Wij zijn een praktijk voor kinderfysiotherapie in Maastricht en buiten de gewone kinderfysiotherapeutische aandoeningen (zoals schrijfproblematie, ontwikkelingsproblemen, voorkeurshoudigen, kinderen met overgewicht, Fitkids enz), behandelen wij ook kinderen met een sensorische integratie stoornis. Deze kinderen kunnen problemen hebben met eten, slapen, concentreren, bewegen, spelen enz. Na een uitgebreide analyse over het probleem, behandelen en coachen we kinderen en hun ouders. Zo zit uw kind beter in zijn vel en kan hij of zij zich beter en veilig ontwikkelen.

Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg/Peters heeft als doelgroep volwassenen en ouderen met verschillende ziektebeelden, bijvoorbeeld CVA of dementie.
Het squease vest wordt ingezet wanneer een client een prikkelverwerkingsprobleem ervaart en daardoor bijvoorbeeld overprikkeld raakt of moeite heeft met plannen en organiseren.
Het vest zorgt er mede voor dat de client ondersteuning ervaart bij alledaagse activiteiten. Daarnaast kunnen er nog andere strategieën worden ingezet om tot een gewenste handelen te komen.


Nederweert | Autismeprikkels
Sandra Stultiens-Houben van Autismeprikkels werkt als leerkracht en M SEN Autismespecialist op een ZML-school en is co-auteur van het boek Prikkels in de groep!. Als professional wil ze ervoor zorgen dat mensen met een ASS zich veilig voelen in onze wereld door op hen af te stemmen, naar hen te mburisteren en hen te respecteren.Dat ze durven te vertrouwen op zichzelf! Bij Autismeprikkels kunnen leerkrachten, begeleiders en kinderen met autisme terecht voor begeleiding, coaching, advies en educatie.

Regio Parkstad | Ergotherapie Spierts / Iris Cremers
Als kinderergotherapeut ben ik werkzaam voor een aantal ergotherapie praktijken in de regio Parkstad, Zuid-Limburg (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal, Nuth). Naast vragen op het gebied van schrijven, fijne motoriek en planmatig werken, krijg ik ook regelmatig vragen op het gebied van prikkelverwerking. Hierbij werk ik altijd samen met het betreffende kind, ouders en leerkrachten. Samen proberen we een goede oplossing te bedenken waardoor het kind zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan activiteiten. Het inzetten van het Squease vest heeft al meerdere keren tot een positief resultaat geleid. Contact: 06-12535240.

Roermond | Kinderergotherapiepraktijk van de Schoor
Kinderergotherapiepraktijk van de Schoor in Roermond helpt kinderen met fijnmotorische-, plannings- en concentratieproblemen, ook kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. Wij zoeken naar strategieën om de dagelijkse handelingen, waaronder naar school gaan, makkelijker te maken. Het Squeas-vestje kan hierbij soms heel goed ondersteunen. We zoeken hoe het kind weer beter in zijn vel komt te zitten en zijn sterke kanten kan inzetten.

Roermond | Ergotherapie Midden Limburg
Ergotherapie Midden Limburg helpt en ondersteunt kinderen die in het dagelijks functioneren moeite hebben met dagelijkse of schoolse situaties, anders reageren dan je gezien de situatie zou verwachten, snel overprikkeld zijn, soms een te hoog of juist te laag activiteitenniveau hebben, moeilijk in slaap vallen, moeilijk op gang komen of gedragsproblemen laten zien.
Samen met u, uw kind en eventueel school maken wij een kindspecifiek sensorisch profiel. We kijken daarbij goed hoe uw kind in alledaagse situaties sensorische informatie kan verwerken en wat de invloed hiervan is op zijn dagelijks functioneren. Het kind kan in verschillende situaties ander gedrag laten zien als gevolg van omgevingsverschillen. Ook het profiel van de ouder of leerkracht kan een waardevolle aanvulling zijn. Met het sensorisch profiel maken wij inzichtelijk hoe uw kind zich het beste kan ontwikkelen, functioneren en leren. Aan de hand van het profiel laten we zien wat ervoor zorgt dat uw kind juist moeite heeft met bepaalde situaties

Roermond | De Zorggroep

Sittard | ParaMedisch Centrum Zuid
“Mijn kind ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen van zijn leeftijd en ik ben daar niet helemaal gerust over”.
Het KinderCentrum biedt advies, onderzoek en behandeling op maat aan kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders, woonachtig in de Westelijke Mijnstreek. De kracht van het KinderCentrum is dat kinderergotherapie, kinderfysiotherapie en logopedie vanuit één locatie samenwerken zodat de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden als dat noodzakelijk is. Iedere therapeut heeft de specialisatie sensorische informatieverwerking en kan binnen zijn eigen vakgebied hulpvraag gericht behandelen en coachen. De therapeut analyseert waarom uw kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden “bewegen, spelen, eten, slapen, concentreren tijdens de les…”… en alles is erop gericht om uw kind te helpen bij de ontwikkeling en het kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven.

Valkenburg | AutiBlik
AutiBlik en Autikunde zijn een bureau voor expertise, coaching en training op het gebied van autisme. Met een specialisatie voor de ondersteuning van multi-plex autisme binnen gezinnen is er systemisch aandacht voor patronen die ten grondslag liggen aan het oorzakelijke belang van gedrag. Samen met ons ontwikkelt u een pervasieve kijk op het spectrum. Sensorische informatieverwerking is een van de wortels die een juiste basis moet leggen voor het groeien van het kind. Het Squease vest is een welkome aanvulling met betrekking tot de middelen die wij kunnen inzetten in onze op groei gerichte benadering.

Venlo | Ergotherapiepraktijk Van Lin
Ergotherapiepraktijk Van Lin is een praktijk waar u met uw kind terecht kunt met diverse vragen op het gebied van prikkelverwerking. Als uw kind gehinderd wordt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen thuis, op school of in andere situaties kan een van onze ergotherapeuten uw kind en u hierbij helpen. Wij gaan samen met uw kind en u zoeken naar manieren waarop uw kind zo goed mogelijk met zijn/haar problemen op het gebied van prikkelverwerking kan omgaan.
Wij zijn werkzaam in de regio Venlo en de gemeente Peel en Maas.

Voerendaal / de rest van Limburg | Autismepraktijk Alice
Marline Pijler is autisme specialist en ervaringsdeskundige. In haar praktijk geeft ze advies, informatie, begeleiding en behandeling. Daarnaast geeft ze trainingen en lezingen over autisme. De sensorische informatieverwerking speelt een belangrijke rol in het leven van mensen met autisme. Dat is de reden waarom Autismepraktijk Alice hier veel aandacht voor heeft in de dagelijkse praktijk. Een squease drukvest is een van de hulpmiddelen die hierbij kunnen worden ingezet.

Bakel / Deurne / Geldrop / Gemert / Helmond | Ergotherapie GRIP
De kinderergotherapeuten van GRIP behandelen kinderen met problemen in het dagelijks handelen (aan- en uitkleden, schrijven, eten, ..). Veelal is er sprake van een probleem in de participatie; denk aan het meedoen met een spel of het opletten tijdens een klassikale instructie. Aan de problemen kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Niet altijd is er sprake van een diagnose. In het kinderteam van GRIP zijn diverse specialisaties aanwezig zoals aandacht- en werkhouding, de zintuigelijke informatieverwerking / sensomotorische informatieverwerking, het jonge kind, schrijven en lateralisatie.

Bergeijk | Kinderergotherapie High5
High5 is de ergotherapiepraktijk van Kari-Anne Tummers. Ze brengt tijdens de observatie het zintuiglijke profiel van het kind in kaart. Verder geeft zij aan welke omgevingsfactoren van invloed zijn en geeft zij adviezen aan ouders, school en andere betrokkenen.

Best | Kinderergotherapie Hands Up
Joyce van der Sluys Veer diagnosticeert en behandelt kinderen tussen de 0-18 jaar met motorische problemen en problemen in de zintuigelijke informatie verwerking. Het doel van de behandeling is om het kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren in zijn omgeving. Hierbij kijkend naar de mogelijke oorzaak van de problemen, verbeteren van het handelen en gebruik makend van de sterke kanten van het kind.

Boxtel / Sint Oedenrode | Kinder- jeugdfysiotherapie Boxtel – Sint Oedenrode
Bij Kinder- jeugdfysiotherapie Boxtel – Sint Oedenrode zijn de therapeuten op beide locaties gespecialiseerd in onderzoek, advies en behandeling van kinderen met problemen in de prikkelverwerking. Als kinderen problemen hebben met het verwerken van prikkels, kan dit hun dagelijks functioneren op allerlei manieren negatief beïnvloeden.  Samen met u en uw kind brengen we de prikkelverwerking in kaart en bekijken we hoe deze in relatie staat met het gedrag van uw kind. Hierna wordt advies uitgebracht hoe hiermee om te gaan. Advies wordt op maat gegeven voor de omgeving waar de problemen zich voordoen. Indien nodig kan een behandeling opgestart worden.

Breda | Kinderfysiomechelinck en Kinderpraktijk
Kinderfysiomechelinck is een praktijk voor kinderfysiotherapie in Breda waar kinderen van 0-18 jaar terecht kunnen met vragen en/of problemen betreft de motoriek en sensorische informatieverwerking. Het team bestaat uit 4 ervaren kinderfysiotherapeuten. Kinderfysiomechelinck participeert in Kinderpraktijk Breda, een interdisciplinaire kinderpraktijk. Orthopedagoog, logopedist, speltherapeut, diëtist en kinderfysiotherapeut werken hier nauw samen onder een dak.

Breda / Uitwijk | EGhO Kinderergotherapie

EGhO kinderergotherapiepraktijk is gevestigd in Breda en Uitwijk (NB). Marjolein van Egmond diagnosticeert, behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en verstandelijk beperkte cliënten. Ze is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van sensorische informatieverwerkingsproblemen. Samen met cliënt, ouders en/of begeleid(st)ers kijkt ze naar wat de oorzaak van de problemen is, help met het verbeteren van het handelen van de cliënt en adviseer de omgeving. De observatie, behandeling, begeleiding en advisering kan op de praktijk of op locatie (thuis, school of dagverblijf) plaats vinden.

Breda | Kinderfysiotherapie Spelenderwijs

Bij Kinderfysiotherapie Spelenderwijs kunnen kinderen met motorische problemen en problemen met de zintuiglijke prikkelverwerking onderzocht en behandeld worden. Onze kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI) en wat de invloed daarvan op het gedrag kan zijn. We werken zowel in de reguliere praktijk in Breda en omgeving als op ODC ’t Overstapje in Raamsdonksveer.

Breda | SO Het Kasteel | Ergotherapeut Marieke Schellekens
Het Kasteel is een school voor speciaal onderwijs in Breda; “waar leren een avontuur is!”
Op deze school zitten leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die langdurig ziek zijn, een motorische en/of verstandelijke beperking hebben. Een groot team van leerkrachten en onderwijsondersteuners, beschikt over een grote diversiteit aan specialismen. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met sensorische informatie verwerkingsproblemen. Samen met leerkrachten, assistenten en ouders, worden problemen in beeld gebracht, geanalyseerd en wordt advies gegeven. Met als doel het optimaliseren van het dagelijks functioneren van de leerling, waardoor het kind kan groeien!

Breda | Ergotherapie Breda
Ergotherapie Breda is een praktijk die zich richt op jong volwassenen, volwassenen en ouderen. Wij willen graag mensen optimaal laten functioneren ondanks beperkingen. De praktijk is o.a. gespecialiseerd in SI (sensorische informatieverwerking) bij kinderen en verstandelijk beperkten, tevens ook met sociale handicaps waaronder autisme. Onze therapeuten behandelen aan huis in omgeving Breda en omliggende dorpen.

Eersel | Marly Vosters Ergotherapie
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd vanzelf. Sommige kinderen ervaren problemen bij het doelgericht handelen op school of bij het aanleren en uitvoeren van dagelijkse vaardigheden. Een oorzaak hiervan kan in hun sensorische informatieverwerking liggen. Marly Vosters Ergotherapie is gespecialiseerd in het goed kijken naar het kind en de mogelijkheden, om zo de talenten van het kind te benutten en de kwetsbaarheden te versterken. Spelenderwijs en met plezier. Zodat hij of zij met vertrouwen groeit en kan meedoen.

Eindhoven | Prikkelcoach

Prikkelcoach is een initiatief van Robert de Hoog, als fysiotherapeut gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking. De prikkelcoach is er voor kinderen en volwassenen met problemen in de prikkelverwerking. De Prikkelcoach ondersteunt zowel gezinnen als scholen of instellingen. Dat kan zijn voor bijzonderheden bij het kind / de persoon met prikkelverwerkingsproblemen, maar ook op teamniveau (lezingen, scholing, workshops).

Eindhoven | Kinderergotherapie Stap voor Stap

Kinderergotherapiepraktijk Stap voor Stap in Eindhoven kijkt waar de problemen vandaan komen, helpt uw kind in het verbeteren van zijn handelen en adviseert de omgeving. Doel is dat uw kind optimaal functioneert mét zijn beperkingen én zijn sterke kanten. Nancy Aarden is gespecialiseerd in Sensorische Integratie / zintuiglijke informatieverwerking en de ontwikkeling van jonge kinderen. Evelien Theeuwen is specialist op het gebied van zintuiglijke informatieverwerking en schrijfmotoriek.

Eindhoven | Archipel Zorggroep
Archipel is toonaangevend als het gaat om het beantwoorden van vragen van kwetsbare ouderen en, jonge en oudere, mensen met een ernstige chronische ziekte. We faciliteren de cliënt en zijn mantelzorger, zodat zij, in dialoog, regie kunnen voeren op keuzes die er voor hen toe doen. We volgen de cliënt daar waar hij woont en zo lang hij dit wenst. Dat kan thuis zijn, maar ook op een andere plek waar hij zich prettig voelt. We zijn dynamisch en organiseren in verbinding met anderen. In onze maatschappelijke opdracht hebben we uitstekend oog voor duurzaamheid, innovatie en de veranderende maatschappij. Archipel maakt verschil voor cliënten en medewerkers.

Etten-Leur | Praktijk voor Animal Assisted Interventions

AAI-Kairos is een praktijk voor Animal Assisted Interventions, logopedie, equitherapie en professionele begeleiding voor speciale kinderen. Wij zijn gevestigd op een mooie buitenlokatie in Etten-Leur.

Etten-Leur | Mijn Kompas
Mijn kompas is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en coachen van mensen met een beperking. Loekje van Hooft van Mijn kompas helpt je graag met het zoeken naar hoe jij zo optimaal mogelijk geprikkeld kan blijven.

Geldrop | Fysiotherapie De Kleine Dommel
Lieke Berings werkt als kinderfysiotherapeut binnen de praktijk voor Fysiotherapie De Kleine Dommel. Vanuit die praktijk werkt zij tevens op een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). Lieke’s specialisatie ligt in het onderzoeken en behandelen van kinderen met problemen in de motoriek en sensorische informatieverwerking. Doel van de behandeling is altijd het kind beter te kunnen laten functioneren in zijn eigen omgeving.

Heusden / Veen | Kinderfysiotherapie Heusden-Veen (spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek)
Kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar worden in Heusden en omgeving geholpen bij schrijf-, ontwikkeling-, en orthopedische problemen, voorkeurshouding, kinderen met overgewicht, Fitkids enz. Daarnaast behandelen we ook kinderen met problemen in hun sensorische informatie verwerking. Ons team bestaat uit 4 kinderfysiotherapeuten, ieder met zijn eigen ervaring.
Ieder kind is uniek, met zijn eigen (on) mogelijkheden. Kennis creëert begrip. Daardoor wordt een cirkel doorbroken en kan een kind dat op een positieve manier bejegent wordt zich verder ontwikkelen.

Hoogerheide | ZWH logopedie 

Hoogerheide | Fysio Faster

’s Hertogenbosch | Fysiotherapie Helftheuvel
Fysiotherapie Helftheuvel is een praktijk waar multidisciplinair wordt samengewerkt tussen de kinderfysiotherapie en ergotherapie. Zij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar en zijn gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI). Het kind en de omgeving van het kind staan centraal in onderzoek, behandeling en advisering.

’s Hertogenbosch | Kinderpraktijk Kubus
Kinderpraktijk Kubus is is gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek, advies en behandeling van kinderen van 0-18 jaar. Een ervaren team van kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, (pre)logopedistes, kinderpsycholoog, kinderdiëtiste en een psychomotorische therapeut werken samen om kinderen met complexe problemen een juiste behandeling te geven. Ook kinderen met een enkelvoudig ontwikkelingsprobleem kunnen terecht bij een van de disciplines.
Als er problemen zijn in het proces van verwerken van prikkels, kan dit het dagelijks functioneren beïnvloeden. Wanneer dit opvalt bij ouders of een leerkracht, kunnen we een onderzoek naar prikkelverwerking doen, wat inzicht geeft over waarom een kind op een bepaalde manier handelt en waar het verwerken van prikkels eventueel vastloopt of anders verloopt. De therapeuten van kinderpraktijk Kubus zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met problemen in de prikkelverwerking.

’s Hertogenbosch / Zaltbommel | Cello locatie de Bikunckhorst
Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Jong en oud kunnen bij Cello terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor ambulante begeleiding, weekendopvang, thuiszorg of het volgen van een cursus. Cello ondersteunt in de regio ’s – Hertogenbosch, Zaltbommel. Het motto van Cello is “ik zie jou”. Het SI expertise team van Cello (Haaren, Vught, Rosmalen) onderzoekt en adviseert op het gebied van Sensorische Informatieverwerking. Het SI expertise team bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die gespecialiseerd zijn in SI. Intern wordt er op verwijzing van een gedragsdeskundige of arts gewerkt. Vragen vanuit de eerste lijn zijn op verwijzing mogelijk.

’s Hertogenbosch / Vught | Reinier van Arkel
Binnen Reinier van Arkel, een GGZ-instelling, is recent meer aandacht gekomen voor de invloed van zintuiglijke prikkels op het welbevinden. In de voortdurende zoektocht naar alternatieve behandelingen, zeker voor cliënten met multiproblematiek zoals een combinatie van doofheid en autisme of autisme en trauma, wordt naast ‘traditionele behandelingen’ gekeken naar sensorisch materiaal. Door de toenemende aandacht voor (lichte) verstandelijke beperkingen binnen de psychiatrie, is er ook toenemend aandacht voor hulpmiddelen zoals die in die sector al veelvuldig worden ingezet. Afstemming tussen psychiater, behandelcoördinator, cliënt en systeem maakt het mogelijk om ook andere hulpmiddelen uit te proberen om zo gebruik van psychofarmaca  en andere sterk ingrijpende methoden te verminderen.

Nuenen | Ergotherapiepraktijk KIK
‘KIK’ zoekt de Kracht In Kinderen en helpt uw kind thuis en op school zo optimaal mogelijk te functioneren! Ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier en soms gaat dat niet helemaal vanzelf.
Wanneer activiteiten thuis of op school moeilijk zijn, wordt gekeken naar de manier waarop uw kind deze het beste kan leren en wordt zo de kracht in uw kind naar boven gehaald. Hierbij wordt sensorische informatieverwerking in kaart gebracht, de ontwikkeling van vaardigheden en motoriek gestimuleerd, leer je andere manieren om activiteiten aan te pakken en wordt er, waar nodig, aangepast in materiaal en omgeving. Dit zodat uw kind optimaal kan functioneren in zijn eigen omgeving.

Oss / Uden | Kinderpraktijk Jacq Smolders
Kinderpraktijk Jacq Smolders is een praktijk waar multidisciplinair wordt samengewerkt tussen de kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Zij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar en zijn gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI). Het kind en de omgeving van het kind staan centraal in onderzoek, behandeling en advisering.

Schijndel | Sensorische Informatieverwerkingstherapie Silence
Silence is een praktijk voor begeleiding, advisering, scholing, speltherapie en creatieve therapie ten behoeve van kinderen met een bijzondere eigenschap en hun gezin. Mijn naam is Melanie Kastelijn. Ik ben gediplomeerd speltherapeut, beelddenkspecialist, hydrotherapeut en visueel vertaler gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerkingsproblemen, Autisme Spectrum Stoornissen en AD(H)D en daarnaast ook ervaringsdeskundige. Door aan te sluiten bij de beleving van het kind wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

Son en Breugel | Ergotherapie Dinet
Het grootste doel van kinderen is om gewoon lekker mee te kunnen doen met de rest. Spelenderwijs leren ze van de wereld en leert de wereld van hen. Toch is dit niet bij ieder kind zo vanzelfsprekend en kan het meer energie, moeite en geduld kosten. Door samen met het kind en zijn of haar omgeving te bekijken wat zij nodig hebben om beter tot ontwikkeling te komen en zich fijner te voelen, hoop ik als Ergotherapeute een bijdrage te leveren aan de groei van een kind.

Steenbergen | Kinderfysio De Tijgersprong
De Tijgersprong is een praktijk voor kinderfysiotherapie en therapie van de sensorische informatieverwerking waar kinderen van 0 – 16 jaar onderzocht en behandeld worden als er een probleem is in het bewegend of zintuiglijk functioneren. Zodat ze thuis, op school en op de sportclub met plezier meedoen met hun leeftijdgenootjes. Karen de Vriend is SI-therapeut en docent en heeft ruime ervaring in het onderzoeken, adviseren en behandelen van kinderen met SI-problematiek.

Tilburg | Kinderergotherapie Spelende Wijzer
‘Spelende Wijzer’ is er voor kinderen en jongeren van 2 tot 20 jaar die problemen ervaren in het functioneren van alledag. Deze problemen kunnen o.a. komen door motorische onhandigheid, maar ook de sensorische informatieverwerking kan hierin een rol spelen. De kinderergotherapeuten zoeken samen met de ouders en de school uit wat de oorzaak is van de problemen. Hierna kunnen we het kind of de jongere – vaak op een spelende wijze – weer verder helpen.

Tilburg / Waalwijk | Ergotherapie Tilburg-Waalwijk 
Ergotherapie Tilburg – Waalwijk e.o. is een ergotherapie praktijk die zich richt op volwassenen. De praktijk heeft zich oa gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking  (SI) en mensen met een verstandelijke beperking. De praktijk heeft verschillende vestigingen in Tilburg en Waalwijk maar geeft veelal behandelingen aan huis, ook in de omliggende dorpen.

Veghel / Oss | Ergotherapiepraktijk De Oplossing
Ergotherapiepraktijk De Oplossing is gespecialiseerd in kinderen en Sensorische Informatieverwerking. Wij willen samen het beste in een kind naar boven halen. Ons doel is dat een kind, met eigen kwaliteiten en kansen, de activiteiten zo goed mogelijk kan uitvoeren in de omgeving waar het is, waardoor een positieve invulling wordt gegeven aan het betekenisvol handelen. Wij werken samen met ouders, leerkrachten, scholen en andere (para)medische disciplines. Wij zijn gevestigd in Veghel en Oss.

Veldhoven | Ergotherapie Veldhoven

Veldhoven | Kindertherapie Veldhoven

Waalwijk  / Kaatsheuvel | Praktijk Speel, Beweeg en Leer
Bij praktijk Speel, Beweeg en Leer kunnen kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar terecht die mogelijk problemen hebben in de motoriek en/of sensorische informatieverwerking. Beide therapeuten, Judith Nieuwenhuijsen en Marieke Laurijsen zijn gespecialiseerd in Sensorische Informatie verwerking bij kinderen. Doormiddel van verschillende onderzoeken en gesprekken met ouders en eventueel leerkrachten wordt gekeken wat het sensorisch profiel is van het kind. Vervolgens wordt gekeken hoe het kind en ouder invloed kunnen uitoefenen op de problemen die zij ervaren in het dagelijks leven als gevolg van problemen in de prikkelverwerking.

Werkendam | Praktijk oefentherapie Cesar De Doktershoek
Marieke la Verge onderzoekt en behandelt kinderen met problemen in de motorische ontwikkeling en/of in de sensorische informatieverwerking. Als kinderoefentherapeut ondersteunt ze kinderen in hun motorische en sensorische ontwikkeling door met ze te spelen en bewegen en hun ouders en leerkrachten adviezen op maat te geven.

Zevenbergen | Kinderfysiotherapie Torenveld
Wij zijn een praktijk voor kinderfysiotherapie in Zevenbergen met een dependance in Klundert. Ook komen wij bij de jongste kinderen ‘aan huis’  in de regio Moerdijk. Ouders kunnen bij ons terecht voor onderzoek, advies, coaching en behandeling van hun kind, met problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling, sensorische informatie verwerking en zindelijkheidsproblemen.

Akersloot / Bergen / Castricum | De Sprong
De Sprong is een kinderfysiotherapiepraktijk in Castricum, Akersloot en Bergen. Wij behandelen kinderen van 0-18 jaar met problemen in de motorische ontwikkeling en/of zintuiglijke prikkelverwerking. Wij zijn extra geschoold in de sensorische integratie (=zintuiglijke prikkelverwerking). Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Bel voor informatie of een afspraak voor onderzoek en eventuele behandeling. Het met plezier dagelijks functioneren van uw kind staat centraal in de behandeling.

Alkmaar | Kinderpraktijk Madelief
Kinderpraktijk Madelief is een kinderfysiotherapie praktijk in Alkmaar. Wij maken onderdeel uit van Kind en Jeugd Centrum Alkmaar en werken samen met diverse disciplines op het gebied van de zorg rondom kinderen. Zodoende ontstaat er een optimale samenwerking en een zeer efficiënt behandeltraject voor uw kind. Wij behandelen problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling, prikkelverwerking en concentratie. Wij zijn opgeleid tot SI therapeute en behandelen tevens op het ZMLK onderwijs.

Alkmaar / Castricum / Heerhugowaard | Buro de beweging
Buro de beweging is een gezondheidscentrum voor kinderen waarin wij samenwerken met orthopedagogen, pedagogen en kinderfysiotherapeuten in Alkmaar, Castricum en Heerhugowaard. Wij behandelen problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling, prikkelverwerking en concentratie, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij zijn opgeleid tot SI therapeuten en behandelen tevens op het ZMLK onderwijs. Kijk voor nadere informatie gerust op onze website.

Alkmaar | Praktijk voor kinderfysiotherapie Acrobaat
Acrobaat is een praktijk voor kinderfysiotherapie in Alkmaar waar kinderen van 0 t/m 17 jaar terecht kunnen met vragen en/of problemen betreft motoriek en sensorische informatieverwerking. Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders/ verzorgers, school/ opvang en eventueel andere specialisten (orthopedagogen, psychologen, kindertherapeuten), die betrokkenen zijn bij het kind, om het kind de beste begeleiding te geven.

Alkmaar / Opmeer / Beverwijk / Schagen / Den Helder | Ergotherapie Noord Holland
Ergotherapie Noord-Holland is een ergotherapiepraktijk met vestigingen door heel Noord- Holland. Kinderergotherapeuten Anja Stroet en Janneke van den Brink behandelen kinderen en jong volwassenen met o.a. sensorische informatieverwerkingsstoornissen. Variërend van “schoolgaande” jeugd met lichte problemen tot baby’s, kinderen met het down syndroom en kinderen met een verstandelijke beperking. De observatie, behandeling en advisering kan zowel op de praktijklocatie’s als op locatie (thuis, school of dagverblijf) gegeven worden. Alle therapeuten werken met het Squease drukvest.

Amstelveen | Amstelland fysiotherapie

Amsterdam | 7 Zintuigen
7 Zintuigen specialiseert zich in Sensorische Informatieverwerking (SI). De eigenaar, Monique Thoonsen, is SI-therapeut, pedagoog en trainer. Zij diagnosticeert en geeft adviezen en trainingen wanneer er sprake is van problemen in de prikkelverwerking die tot lastig gedrag leiden. Op de website staat informatie over SI en kunt u uitlegbrieven downloaden, met een aparte kinderversie. Monique heeft ervaring met uiteenlopende doelgroepen en op verschillende locaties (thuis, scholen, instellingen).

Amsterdam | Kinderpraktijk Op Stap
Kinderpraktijk Op Stap  is een kinderpraktijk voor ergotherapie en orthopedagogiek. In de praktijk kunnen kinderen van 0 tot ongeveer 14 jaar terecht met al hun vragen over de sensorische informatieverwerking, zelfredzaamheid, motoriek, opvoeding, ontwikkeling en het gedrag. Wij vinden het belangrijk om te werken vanuit de motivatie en hulpvraag van het kind en zijn directe omgeving zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Amsterdam | Cordaan Jeugd 
Cordaan Jeugd biedt o.a. dagbesteding aan kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in Amsterdam. Ook kinderen met een beperking en psychiatrische problemen kunnen bij ons terecht.Daarnaast hebben we op een aantal scholen voor Speciaal Onderwijs, Zorg Onderwijsgroepen. Dit is een combinatie van zorg en onderwijs die op een school voor Speciaal Onderwijs wordt gegeven. Kinderen die nog niet toe zijn aan het speciaal onderwijs maar wel baat hebben bij de setting en de mogelijkheden van het speciaal onderwijs, kunnen terecht op deze locaties.
Op alle locaties in een behandelteam aanwezig met een arts, orthopedagoog en therapeuten die deskundig zijn en zeer ervaren met de doelgroep verstandelijk gehandicapte kinderen. Het team ergotherapie heeft zich gespecialiseerd in Sensorische informatieverwerking, er wordt individueel behandeld, indirect behandeld en ondersteund op de groepen en er worden trainingen gegeven aan begeleiders en andere ondersteuners.We hebben gemerkt dat voor veel kinderen met verschillende beperkingen het Squeasevest een grote meerwaarde heeft en deze wordt daarom vaak ingezet en gebruikt door onze kinderen. Contactpersoon Esther de Haan.

Amsterdam | KAAT!
Kinderergotherapie KAAT! helpt uw kind en u als ouder, leerkracht en/of begeleider bij het vinden van oplossingen voor belemmeringen in het dagelijks handelen- het niet mee kunnen doen-, door middel van analyseren, coachen en het verbeteren of veranderen van de uitvoering en de beleving van activiteiten. Gerichte behandeling met als voornaamste doel zelfredzaamheid en een positieve beleving hiervan, is het uitgangspunt.

Amsterdam | Fysiotherapie Slotervaart
Praktijk voor Fysiotherapie Slotervaart is een praktijk in het multiculturele Nieuw West van Amsterdam. Er zijn 4 kinderfysiotherapeuten in dienst, allen met ruime ervaring in de zintuiglijke prikkelverwerking. Ook zijn drie van onze kinderfysiotherapeuten werkzaam bij MOC ’t Kabouterhuis. Zowel in Amsterdam West als in Hoofddorp. Daar werken wij intensief met kinderen met zintuiglijke verwerkingsproblematiek. En in samenwerking met de groepsleiding, gezinsbegeleiders, psychologen, kinderpsychiater. In de behandeling van de kinderen zijn de ouders de spin in het net. In samenspraak met de ouders bepalen we de hulpvraag voor het kind waarna er een behandelplan wordt geschreven. Tevens worden er combinatiebehandeling logopedie/ kinderfysiotherapie gegeven in samenwerking met logopedist Annelies Hes.

Beverwijk / Haarlem | Ergotherapie Kennemerland

Ergotherapie Kennemerland behandelt volwassenen en kinderen met problemen in het dagelijks handelen. Activiteiten zoals douchen, aankleden, spelen, naar school gaan of werken kunnen lastig zijn door problemen in de prikkelverwerking. De therapeuten zijn SI geschoold; Esther Dinnissen (volwassenen) en Inge Klaver, Saskia van Bockel en Lydia Zoetelief (kinderen en personen met een verstandelijke beperking). Beverwijk: kindercentrum PMC Kids en Haarlem: Te Zaanen praktijken en LEF kids.

Bussum / Huizen | Ergokids
Ergokids is een ergotherapiepraktijk voor kinderen. De praktijk bestaat al sinds 2001 en staat voor kwaliteit, klantvriendelijkheid en nauwe samenwerking met kinderen / ouders / leerkrachten en andere disciplines. Heeft uw kind problemen met dagelijkse handelingen die het meedoen op school of thuis bemoeilijken, dan bent u bij ons op het juiste adres. De hulpvragen kunnen onder andere liggen op het gebied van zelfredzaamheid, sensorische informatieverwerking, gedrag, schooltaken en spel. Onze kracht is het analyseren waarom een kind een handeling niet kan uitvoeren en het geven van trainingen en adviezen, zodat het beter gaat.

Haarlem | Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade
Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade is een praktijk voor alle kinderen tussen de 0-18 jaar met problemen in de motoriek of Sensorische Informati