Squease ambassadeurs

Wat is een Squease ambassadeur?

Squease ambassadeurs zijn zorgprofessionals die ervaring hebben met sensorische informatieverwerking, diepe druk en het Squease drukvest. Er zijn al meer dan 160 ambassadeurs in Nederland en België! Heb je behoefte aan begeleiding bij het inzetten van het drukvest? Neem contact op met een Squease ambassadeur in jouw regio. Kies een provincie en klik op de naam om naar de website van de Squease ambassadeur te gaan.

Ergotherapie Noord-Holland

Buro de Beweging

Theo en zijn therapeut bespreken hoe hij het vest gebruikt om te concentreren

Kinderergotherapie “Stap voor Stap”

Sanne van Sluijs van ergotherapie GRIP

SQUEASE AMBASSADEURS IN NEDERLAND

Almere | Kinderergotherapie Almere – Cilia Kelder

We zijn nog op zoek naar ambassadeurs in Flevoland.
Ben je therapeut en wil je ambassadeur worden? Klik hier voor meer info.

Aldeboarn | ‘t Groeiatelier 

Drachten / Herenveen / Leewarden / Sneek | Ergo Actief
Ergo Actief is een praktijk voor ergotherapie in de provincie Friesland. We werken vanuit Heerenveen, Leeuwarden, Drachten en Sneek. Als ouder ziet u het liefst dat uw kind zich gelukkig en vrij kan voelen in zijn eigen omgeving. Maar wat nu als uw kind een beperking heeft. Wat zijn dan de middelen en mogelijkheden voor een goede ontwikkeling Ergo Actief zoekt graag naar passende oplossingen. Zodat ieder kind thuis en op school kan zeggen; “Kijk, dit kan ik ook.”

Harich | Fysiotherapie De Marren

Leeuwarden | Ergotherapie Angela Rozema
Ergotherapie Angela Rozema is een eerstelijnspraktijk voor ergotherapie in Leeuwarden, gespecialiseerd in kinderen en jongvolwassenen tot ongeveer 20 jaar. We behandelen een brede doelgroep; van meervoudig beperkte kinderen, huilbaby’s, pubers met een stoornis in het autistisch spectrum tot kinderen met ADHD enz. Alle ergotherapeuten binnen onze praktijk hebben tevens kennis van Sensorische Informatieverwerking. We bekijken deze problematiek vanuit een ergotherapeutisch “context-based” oogpunt; dat betekent dat we vooral samen met het kind en zijn omgeving zoeken naar een manier om de sensorische informatieverwerking te verbeteren. Naast de behandeling en begeleiding verzorgen wij cursussen en workshops voor ouders, leerkrachten en de leerlingen zelf. Ook hebben we diverse producten voor het onderwijs. Neem gerust eens een kijkje op onze site!

Aalten / Varsseveld | Kinder Ergotherapie Achterhoek
Carolien ter Maat is gespecialiseerd in kinderen en Sensorische Informatieverwerking. Het doel is dat een kind, met eigen mogelijkheden en kansen, de taken thuis, op school of tijdens vrije tijd zo goed mogelijk kan uitvoeren. Ouders kunnen bij Kinder Ergotherapie Achterhoek terecht voor onderzoek, advies, coaching en behandeling van hun kind, met problemen op het gebied van o.a. sensorische informatie verwerking ofwel prikkelverwerkingsproblemen die de uitvoering van dagelijkse handelingen beïnvloeden.

Apeldoorn | IntenZie
Je weet dat jouw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen. Nu wil je graag antwoorden en het liefst ook hulp. IntenZie beantwoordt je vragen en biedt ondersteuning; advies, kennis en begeleiding ook op het gebied van sensorische informatieverwerking. Het belangrijkste is dat jij en jouw kind zo gewoon mogelijk samen kunnen leven in je eigen gezin en omgeving. Samen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

Apeldoorn | Ergotherapie Atlant
Ergotherapie Atlant in Apeldoorn heeft gespecialiseerde SI-therapeuten in huis die zich richten op de sensorische informatieverwerking binnen de doelgroepen PG, Huntington, Korsakov, CPV en somatiek. Verschillende hulpmiddelen worden ingezet om de prikkels op adequate wijze te reguleren, waaronder het Squease vest. Er zijn al verschillende positieve resultaten behaald met het drukvestje en brengt voor hen weer een stukje kwaliteit van leven terug. Door het ambassadeurschap met Squease aan te gaan, hopen we hiermee nog meer cliënten te kunnen helpen bij het vinden naar dat stukje veiligheid en geborgenheid.

Apeldoorn | Leeuwis Fysiogroep – Anke Temming

Arnhem | Kindercoaching Dorette van Deelen

Druten | De Kom

Ede | Opella

Gendt | Fysiotherapie Roelie de Bruijn

Harderwijk | Ergotherapie Zorggroep Noordwest-Veluwe
Binnen het Advies- en behandelcentrum zijn de ergotherapeuten gespecialiseerd in Sensorische Informatie verwerking (SI) bij de psychogeriatrische en somatische cliënt. Het multidisciplinair afstemmen omtrent de prikkelverwerking en de inzet van prikkel regulerende middelen zorgen voor positieve resultaten. Het Squase vest heeft al meermaals meer rust en comfort gebracht evenals een vergroot kwaliteit van leven!

Heerenveen | Talant – Tessa Boersema
Bij lichamelijke of psychische klachten is het belangrijk om inzicht te hebben in de impact van een verstandelijke of meervoudige beperking. Talant heeft daarom specialisten in huis die in staat zijn op een andere manier te kijken en te luisteren als cliënten een specifieke hulpvraag hebben. Ook in de behandeling sluiten ze goed aan bij de mogelijkheden van de cliënten.

Leeuwarden | Ergotherapie Angela Rozema
Ergotherapie Angela Rozema laat kinderen meedoen! Ergotherapie Angela Rozema is een eerstelijnspraktijk voor ergotherapie in Leeuwarden, gespecialiseerd in kinderen en jongvolwassenen tot ongeveer 20 jaar. We behandelen een brede doelgroep; van meervoudig beperkte kinderen, huilbaby’s, pubers met een stoornis in het autistisch spectrum tot kinderen met ADHD enz.
Alle ergotherapeuten binnen onze praktijk hebben tevens kennis van Sensorische Informatieverwerking. We bekijken deze problematiek vanuit een ergotherapeutisch “context-based” oogpunt; dat betekent dat we vooral samen met het kind en zijn omgeving zoeken naar een manier om de sensorische informatieverwerking te verbeteren. Naast de behandeling en begeleiding verzorgen wij cursussen en workshops voor ouders, leerkrachten en de leerlingen zelf. Ook hebben we diverse producten voor het onderwijs. Neem gerust eens een kijkje op onze site!

Velp | Stichting Innoforte Velp Edwin de Bos / Silke Kramer / Charlotte van Altena

Wageningen | Praktijk de Den
Ergotherapie Praktijk De Den  helpt en ondersteunt kinderen en volwassenen die in het functioneren moeite hebben met dagelijkse en/of schoolse situaties.
Samen met u, uw kind en eventueel school maken wij een kind specifiek sensorisch profiel. We kijken daarbij  hoe uw kind in alledaagse situaties sensorische informatie kan verwerken en wat de invloed hiervan is op zijn dagelijks functioneren. Ook het profiel van de ouder of leerkracht kan aanvullend worden bekeken. Aan de hand van het profiel leggen we uit wat ervoor zorgt dat uw kind juist moeite heeft met bepaalde situaties en hoe het zichzelf op een juiste manier kan reguleren. Zo kan het uiteindelijk de activiteiten doen die noodzakelijk/wenselijk zijn.

Wilp | Zozijn

Zozijn biedt fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Deze paramedici verzorgen zowel kortdurende als langdurende, chronische behandeling. Naast deskundigheid op het eigen vakgebied heeft iedere paramedicus specifieke kennis van en ervaring met mensen met een (verstandelijke) beperking.

Haren | Praktijk voor ergotherapie de Jonge & Roorda 

Uithuizen | Mensenkind – Gea Kerkstra

Winschoten | Kinderergotherapie Oké
Praktijk voor kinderergotherapie Oké richt zich op het dagelijkse handelen van kinderen. Kinderergotherapie wordt ingezet als activiteiten, die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet lukken. Je kunt hierbij denken aan schrijven, aankleden, spelen, eten, concentreren en sporten. Ook wordt kinderergotherapie ingezet bij problemen met zitten en verplaatsen. Tijdens de SI-therapie wordt spelenderwijs geprobeerd om verandering te brengen in de manier waarop de hersenen de informatie verwerken. Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers is een workshop samengesteld met ‘Sensorische Informatieverwerking’ als thema.

Winsum | Logopediepraktijk I. van der Meulen
Ingrid van der Meulen is al jaren allround logopedist in Winsum in het uiterste Noorden van het land. Sinds 2009 is ze anders gaan kijken naar kinderen door de opleiding Sensorische Informatieverwerking te volgen. De manier waarop een kind prikkels verwerkt, werd onderdeel van de aanpak van de logopedische behandeling. Samen met kind en ouders wordt gekeken hoe de prikkelverwerking invloed heeft op de communicatie. Soms kan het inzetten van een Squease-vest daarin meer balans brengen.

Geleen | Praktijk voor Kindertherapie Geleen
De kinderergotherapeut leert kinderen zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon- en schoolomgeving.

Heerlen | Kinderergotherapie Parkstad
Kinderergotherapie Parkstad is een ergotherapiepraktijk die zich richt op het behandelen van kinderen die problemen ervaren in het dagelijks handelen en op het adviseren van ouders en/ of begeleiders van het kind.
De praktijk heeft dependances op ZMLK scholen, op een school voor kinderen met problemen in de spraak-taal ontwikkeling en op een school voor speciaal onderwijs, waarvan een groot deel gericht is op auti-onderwijs.
Hierdoor hebben we veel te maken met prikkelverwerkingsproblemen van kinderen, zowel thuis als op school.
De therapeuten binnen de praktijk hebben specifieke scholingen gevolgd op het gebied van de prikkelverwerking en worden vaak om advies gevraagd bij kinderen op speciaal- en regulier onderwijs.

Kerkrade / Landgraaf / Brunssum | Ergotherapie praktijk Jaimy de Kok
Binnen ergotherapie praktijk Jaimy de Kok zijn 8 ergotherapeuten werkzaam. Wij richten ons op kinderen, volwassenen en ouderen. Bij ons staan de persoonlijke hulpvragen van de cliënten centraal en proberen we samen met de cliënt en zijn omgeving deze hulpvragen te beantwoorden en de zelfstandigheid te vergroten. De kinderergotherapeuten werken met  de kinderen, hun ouders en leerkrachten intensief samen aan hulpvragen op het gebied van persoonlijke verzorging (zoals bijvoorbeeld: aankleden, veters strikken, brood smeren en snijden, toiletgang, etc), school en schoolse vaardigheden  (zoals aandacht en concentratie, schrijven, kleuren, knutselvaardigheden, plannen en organiseren, zelfstandig werken) en algehele fijnmotorische ontwikkeling. Wij zien regelmatig kinderen met prikkelverwerkingsproblematiek en geven adviezen om hier in het dagelijks leven mee om te gaan. Het squease-vestje proberen we regelmatig uit en levert voor meerdere kinderen een positieve bijdrage op in het dagelijks functioneren!

Maastricht | Kinderfysiotherapie Marie Therese Pelgrim
Wij zijn een praktijk voor kinderfysiotherapie in Maastricht en buiten de gewone kinderfysiotherapeutische aandoeningen (zoals schrijfproblematie, ontwikkelingsproblemen, voorkeurshoudigen, kinderen met overgewicht, Fitkids enz), behandelen wij ook kinderen met een sensorische integratie stoornis. Deze kinderen kunnen problemen hebben met eten, slapen, concentreren, bewegen, spelen enz. Na een uitgebreide analyse over het probleem, behandelen en coachen we kinderen en hun ouders. Zo zit uw kind beter in zijn vel en kan hij of zij zich beter en veilig ontwikkelen.

Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg/Peters heeft als doelgroep volwassenen en ouderen met verschillende ziektebeelden, bijvoorbeeld CVA of dementie.
Het squease vest wordt ingezet wanneer een client een prikkelverwerkingsprobleem ervaart en daardoor bijvoorbeeld overprikkeld raakt of moeite heeft met plannen en organiseren.
Het vest zorgt er mede voor dat de client ondersteuning ervaart bij alledaagse activiteiten. Daarnaast kunnen er nog andere strategieën worden ingezet om tot een gewenste handelen te komen.


Nederweert | Autismeprikkels
Sandra Stultiens-Houben van Autismeprikkels werkt als leerkracht en M SEN Autismespecialist op een ZML-school en is co-auteur van het boek Prikkels in de groep!. Als professional wil ze ervoor zorgen dat mensen met een ASS zich veilig voelen in onze wereld door op hen af te stemmen, naar hen te mburisteren en hen te respecteren.Dat ze durven te vertrouwen op zichzelf! Bij Autismeprikkels kunnen leerkrachten, begeleiders en kinderen met autisme terecht voor begeleiding, coaching, advies en educatie.

Regio Parkstad | Ergotherapie Spierts / Iris Cremers
Als kinderergotherapeut ben ik werkzaam voor een aantal ergotherapie praktijken in de regio Parkstad, Zuid-Limburg (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal, Nuth). Naast vragen op het gebied van schrijven, fijne motoriek en planmatig werken, krijg ik ook regelmatig vragen op het gebied van prikkelverwerking. Hierbij werk ik altijd samen met het betreffende kind, ouders en leerkrachten. Samen proberen we een goede oplossing te bedenken waardoor het kind zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan activiteiten. Het inzetten van het Squease vest heeft al meerdere keren tot een positief resultaat geleid. Contact: 06-12535240.

Roermond | Kinderergotherapiepraktijk van de Schoor
Kinderergotherapiepraktijk van de Schoor in Roermond helpt kinderen met fijnmotorische-, plannings- en concentratieproblem