Squease ambassadeurs 2019-10-01T14:50:35+02:00

Squease ambassadeurs

Wat is een Squease ambassadeur?

Squease ambassadeurs zijn zorgprofessionals die ervaring hebben met sensorische informatieverwerking, diepe druk en het Squease drukvest. Er zijn al meer dan 130 ambassadeurs in Nederland en België! Heb je behoefte aan begeleiding bij het inzetten van het drukvest? Neem contact op met een Squease ambassadeur in jouw regio. Kies een provincie en klik op de naam om naar de website van de Squease ambassadeur te gaan.

Ergotherapie Noord-Holland

Buro de Beweging

Theo en zijn therapeut bespreken hoe hij het vest gebruikt om te concentreren

Kinderergotherapie “Stap voor Stap”

Sanne van Sluijs van ergotherapie GRIP

SQUEASE AMBASSADEURS IN NEDERLAND

Zeewolde | Kinderfysiotherapie Zeewolde
Kinderfysiotherapie Zeewolde is een fysiotherapiepraktijk voor kinderen van 0-16 jaar. Alice Horlings-Nell is master kinderfysiotherapeut en gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking. Ze behandelt orthopedische problematieken, kinderen met autisme en kinderen met problemen in de prikkelverwerking. Opzoek naar een passend hulpmiddel voor een van haar cliëntjes die moeite had met haar concentratie, kwam ze het Squease dsrukvest tegen. Nadat ze deze had ingezet en de positieven effecten van het vest zag, besloot ze Squease te promoten omdat ze ook andere kinderen deze rust en mogelijkheid op concentratie gunt. Woont u in de buurt van Zeewolde en wilt u meer informatie over Squease? Neem dan gerust contact met haar op.

Aldeboarn | ’t Groeiatelier 

Drachten / Herenveen / Leewarden / Sneek | Ergo Actief
Ergo Actief is een praktijk voor ergotherapie in de provincie Friesland. We werken vanuit Heerenveen, Leeuwarden, Drachten en Sneek. Als ouder ziet u het liefst dat uw kind zich gelukkig en vrij kan voelen in zijn eigen omgeving. Maar wat nu als uw kind een beperking heeft. Wat zijn dan de middelen en mogelijkheden voor een goede ontwikkeling Ergo Actief zoekt graag naar passende oplossingen. Zodat ieder kind thuis en op school kan zeggen; “Kijk, dit kan ik ook.”

Leeuwarden | Ergotherapie Angela Rozema
Ergotherapie Angela Rozema is een eerstelijnspraktijk voor ergotherapie in Leeuwarden, gespecialiseerd in kinderen en jongvolwassenen tot ongeveer 20 jaar. We behandelen een brede doelgroep; van meervoudig beperkte kinderen, huilbaby’s, pubers met een stoornis in het autistisch spectrum tot kinderen met ADHD enz. Alle ergotherapeuten binnen onze praktijk hebben tevens kennis van Sensorische Informatieverwerking. We bekijken deze problematiek vanuit een ergotherapeutisch “context-based” oogpunt; dat betekent dat we vooral samen met het kind en zijn omgeving zoeken naar een manier om de sensorische informatieverwerking te verbeteren. Naast de behandeling en begeleiding verzorgen wij cursussen en workshops voor ouders, leerkrachten en de leerlingen zelf. Ook hebben we diverse producten voor het onderwijs. Neem gerust eens een kijkje op onze site!

Aalten / Varsseveld | Kinder Ergotherapie Achterhoek
Carolien ter Maat is gespecialiseerd in kinderen en Sensorische Informatieverwerking. Het doel is dat een kind, met eigen mogelijkheden en kansen, de taken thuis, op school of tijdens vrije tijd zo goed mogelijk kan uitvoeren. Ouders kunnen bij Kinder Ergotherapie Achterhoek terecht voor onderzoek, advies, coaching en behandeling van hun kind, met problemen op het gebied van o.a. sensorische informatie verwerking ofwel prikkelverwerkingsproblemen die de uitvoering van dagelijkse handelingen beïnvloeden.

Apeldoorn | IntenZie
Je weet dat jouw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen. Nu wil je graag antwoorden en het liefst ook hulp. IntenZie beantwoordt je vragen en biedt ondersteuning; advies, kennis en begeleiding ook op het gebied van sensorische informatieverwerking. Het belangrijkste is dat jij en jouw kind zo gewoon mogelijk samen kunnen leven in je eigen gezin en omgeving. Samen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

Druten | De Kom

Heerenveen | Talant – Tessa Boersema
Bij lichamelijke of psychische klachten is het belangrijk om inzicht te hebben in de impact van een verstandelijke of meervoudige beperking. Talant heeft daarom specialisten in huis die in staat zijn op een andere manier te kijken en te luisteren als cliënten een specifieke hulpvraag hebben. Ook in de behandeling sluiten ze goed aan bij de mogelijkheden van de cliënten.

Leeuwarden | Ergotherapie Angela Rozema
Ergotherapie Angela Rozema laat kinderen meedoen! Ergotherapie Angela Rozema is een eerstelijnspraktijk voor ergotherapie in Leeuwarden, gespecialiseerd in kinderen en jongvolwassenen tot ongeveer 20 jaar. We behandelen een brede doelgroep; van meervoudig beperkte kinderen, huilbaby’s, pubers met een stoornis in het autistisch spectrum tot kinderen met ADHD enz.
Alle ergotherapeuten binnen onze praktijk hebben tevens kennis van Sensorische Informatieverwerking. We bekijken deze problematiek vanuit een ergotherapeutisch “context-based” oogpunt; dat betekent dat we vooral samen met het kind en zijn omgeving zoeken naar een manier om de sensorische informatieverwerking te verbeteren. Naast de behandeling en begeleiding verzorgen wij cursussen en workshops voor ouders, leerkrachten en de leerlingen zelf. Ook hebben we diverse producten voor het onderwijs. Neem gerust eens een kijkje op onze site!

Wilp | Zozijn

Zozijn biedt fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Deze paramedici verzorgen zowel kortdurende als langdurende, chronische behandeling. Naast deskundigheid op het eigen vakgebied heeft iedere paramedicus specifieke kennis van en ervaring met mensen met een (verstandelijke) beperking.

Winschoten | Kinderergotherapie Oké
Praktijk voor kinderergotherapie Oké richt zich op het dagelijkse handelen van kinderen. Kinderergotherapie wordt ingezet als activiteiten, die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet lukken. Je kunt hierbij denken aan schrijven, aankleden, spelen, eten, concentreren en sporten. Ook wordt kinderergotherapie ingezet bij problemen met zitten en verplaatsen. Tijdens de SI-therapie wordt spelenderwijs geprobeerd om verandering te brengen in de manier waarop de hersenen de informatie verwerken. Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers is een workshop samengesteld met ‘Sensorische Informatieverwerking’ als thema.

Winsum | Logopediepraktijk I. van der Meulen
Ingrid van der Meulen is al jaren allround logopedist in Winsum in het uiterste Noorden van het land. Sinds 2009 is ze anders gaan kijken naar kinderen door de opleiding Sensorische Informatieverwerking te volgen. De manier waarop een kind prikkels verwerkt, werd onderdeel van de aanpak van de logopedische behandeling. Samen met kind en ouders wordt gekeken hoe de prikkelverwerking invloed heeft op de communicatie. Soms kan het inzetten van een Squease-vest daarin meer balans brengen.

Heerlen | Kinderergotherapie Parkstad
Kinderergotherapie Parkstad is een ergotherapiepraktijk die zich richt op het behandelen van kinderen die problemen ervaren in het dagelijks handelen en op het adviseren van ouders en/ of begeleiders van het kind.
De praktijk heeft dependances op ZMLK scholen, op een school voor kinderen met problemen in de spraak-taal ontwikkeling en op een school voor speciaal onderwijs, waarvan een groot deel gericht is op auti-onderwijs.
Hierdoor hebben we veel te maken met prikkelverwerkingsproblemen van kinderen, zowel thuis als op school.
De therapeuten binnen de praktijk hebben specifieke scholingen gevolgd op het gebied van de prikkelverwerking en worden vaak om advies gevraagd bij kinderen op speciaal- en regulier onderwijs.

Maastricht | Kinderfysiotherapie Marie Therese Pelgrim
Wij zijn een praktijk voor kinderfysiotherapie in Maastricht en buiten de gewone kinderfysiotherapeutische aandoeningen (zoals schrijfproblematie, ontwikkelingsproblemen, voorkeurshoudigen, kinderen met overgewicht, Fitkids enz), behandelen wij ook kinderen met een sensorische integratie stoornis. Deze kinderen kunnen problemen hebben met eten, slapen, concentreren, bewegen, spelen enz. Na een uitgebreide analyse over het probleem, behandelen en coachen we kinderen en hun ouders. Zo zit uw kind beter in zijn vel en kan hij of zij zich beter en veilig ontwikkelen.

Nederweert | Autismeprikkels
Sandra Stultiens-Houben van Autismeprikkels werkt als leerkracht en M SEN Autismespecialist op een ZML-school en is co-auteur van het boek Prikkels in de groep!. Als professional wil ze ervoor zorgen dat mensen met een ASS zich veilig voelen in onze wereld door op hen af te stemmen, naar hen te mburisteren en hen te respecteren.Dat ze durven te vertrouwen op zichzelf! Bij Autismeprikkels kunnen leerkrachten, begeleiders en kinderen met autisme terecht voor begeleiding, coaching, advies en educatie.

Roermond | Kinderergotherapiepraktijk van de Schoor
Kinderergotherapiepraktijk van de Schoor in Roermond helpt kinderen met fijnmotorische-, plannings- en concentratieproblemen, ook kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. Wij zoeken naar strategieën om de dagelijkse handelingen, waaronder naar school gaan, makkelijker te maken. Het Squeas-vestje kan hierbij soms heel goed ondersteunen. We zoeken hoe het kind weer beter in zijn vel komt te zitten en zijn sterke kanten kan inzetten.

Roermond | Ergotherapie Midden Limburg
Ergotherapie Midden Limburg helpt en ondersteunt kinderen die in het dagelijks functioneren moeite hebben met dagelijkse of schoolse situaties, anders reageren dan je gezien de situatie zou verwachten, snel overprikkeld zijn, soms een te hoog of juist te laag activiteitenniveau hebben, moeilijk in slaap vallen, moeilijk op gang komen of gedragsproblemen laten zien.
Samen met u, uw kind en eventueel school maken wij een kindspecifiek sensorisch profiel. We kijken daarbij goed hoe uw kind in alledaagse situaties sensorische informatie kan verwerken en wat de invloed hiervan is op zijn dagelijks functioneren. Het kind kan in verschillende situaties ander gedrag laten zien als gevolg van omgevingsverschillen. Ook het profiel van de ouder of leerkracht kan een waardevolle aanvulling zijn. Met het sensorisch profiel maken wij inzichtelijk hoe uw kind zich het beste kan ontwikkelen, functioneren en leren. Aan de hand van het profiel laten we zien wat ervoor zorgt dat uw kind juist moeite heeft met bepaalde situaties

Sittard | ParaMedisch Centrum Zuid
“Mijn kind ontwikkelt zich niet zoals andere kinderen van zijn leeftijd en ik ben daar niet helemaal gerust over”.
Het KinderCentrum biedt advies, onderzoek en behandeling op maat aan kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders, woonachtig in de Westelijke Mijnstreek. De kracht van het KinderCentrum is dat kinderergotherapie, kinderfysiotherapie en logopedie vanuit één locatie samenwerken zodat de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden als dat noodzakelijk is. Iedere therapeut heeft de specialisatie sensorische informatieverwerking en kan binnen zijn eigen vakgebied hulpvraag gericht behandelen en coachen. De therapeut analyseert waarom uw kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden “bewegen, spelen, eten, slapen, concentreren tijdens de les…”… en alles is erop gericht om uw kind te helpen bij de ontwikkeling en het kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven.

Valkenburg | AutiBlik
AutiBlik en Autikunde zijn een bureau voor expertise, coaching en training op het gebied van autisme. Met een specialisatie voor de ondersteuning van multi-plex autisme binnen gezinnen is er systemisch aandacht voor patronen die ten grondslag liggen aan het oorzakelijke belang van gedrag. Samen met ons ontwikkelt u een pervasieve kijk op het spectrum. Sensorische informatieverwerking is een van de wortels die een juiste basis moet leggen voor het groeien van het kind. Het Squease vest is een welkome aanvulling met betrekking tot de middelen die wij kunnen inzetten in onze op groei gerichte benadering.

Venlo | Ergotherapiepraktijk Van Lin
Ergotherapiepraktijk Van Lin is een praktijk waar u met uw kind terecht kunt met diverse vragen op het gebied van prikkelverwerking. Als uw kind gehinderd wordt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen thuis, op school of in andere situaties kan een van onze ergotherapeuten uw kind en u hierbij helpen. Wij gaan samen met uw kind en u zoeken naar manieren waarop uw kind zo goed mogelijk met zijn/haar problemen op het gebied van prikkelverwerking kan omgaan.
Wij zijn werkzaam in de regio Venlo en de gemeente Peel en Maas.

Bakel / Deurne / Geldrop / Gemert / Helmond | Ergotherapie GRIP
De kinderergotherapeuten van GRIP behandelen kinderen met problemen in het dagelijks handelen (aan- en uitkleden, schrijven, eten, ..). Veelal is er sprake van een probleem in de participatie; denk aan het meedoen met een spel of het opletten tijdens een klassikale instructie. Aan de problemen kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Niet altijd is er sprake van een diagnose. In het kinderteam van GRIP zijn diverse specialisaties aanwezig zoals aandacht- en werkhouding, de zintuigelijke informatieverwerking / sensomotorische informatieverwerking, het jonge kind, schrijven en lateralisatie.

Bergeijk | Kinderergotherapie High5
High5 is de ergotherapiepraktijk van Kari-Anne Tummers. Ze brengt tijdens de observatie het zintuiglijke profiel van het kind in kaart. Verder geeft zij aan welke omgevingsfactoren van invloed zijn en geeft zij adviezen aan ouders, school en andere betrokkenen.

Best | Kinderergotherapie Hands Up
Joyce van der Sluys Veer diagnosticeert en behandelt kinderen tussen de 0-18 jaar met motorische problemen en problemen in de zintuigelijke informatie verwerking. Het doel van de behandeling is om het kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren in zijn omgeving. Hierbij kijkend naar de mogelijke oorzaak van de problemen, verbeteren van het handelen en gebruik makend van de sterke kanten van het kind.

Breda | Kinderfysiomechelinck en Kinderpraktijk
Kinderfysiomechelinck is een praktijk voor kinderfysiotherapie in Breda waar kinderen van 0-18 jaar terecht kunnen met vragen en/of problemen betreft de motoriek en sensorische informatieverwerking. Het team bestaat uit 4 ervaren kinderfysiotherapeuten. Kinderfysiomechelinck participeert in Kinderpraktijk Breda, een interdisciplinaire kinderpraktijk. Orthopedagoog, logopedist, speltherapeut, diëtist en kinderfysiotherapeut werken hier nauw samen onder een dak.

Breda / Uitwijk | EGhO Kinderergotherapie

EGhO kinderergotherapiepraktijk is gevestigd in Breda en Uitwijk (NB). Marjolein van Egmond diagnosticeert, behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en verstandelijk beperkte cliënten. Ze is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van sensorische informatieverwerkingsproblemen. Samen met cliënt, ouders en/of begeleid(st)ers kijkt ze naar wat de oorzaak van de problemen is, help met het verbeteren van het handelen van de cliënt en adviseer de omgeving. De observatie, behandeling, begeleiding en advisering kan op de praktijk of op locatie (thuis, school of dagverblijf) plaats vinden.

Breda | Kinderfysiotherapie Spelenderwijs

Bij Kinderfysiotherapie Spelenderwijs kunnen kinderen met motorische problemen en problemen met de zintuiglijke prikkelverwerking onderzocht en behandeld worden. Onze kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI) en wat de invloed daarvan op het gedrag kan zijn. We werken zowel in de reguliere praktijk in Breda en omgeving als op ODC ’t Overstapje in Raamsdonksveer.

Breda | SO Het Kasteel | Ergotherapeut Marieke Schellekens
Het Kasteel is een school voor speciaal onderwijs in Breda; “waar leren een avontuur is!”
Op deze school zitten leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die langdurig ziek zijn, een motorische en/of verstandelijke beperking hebben. Een groot team van leerkrachten en onderwijsondersteuners, beschikt over een grote diversiteit aan specialismen. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met sensorische informatie verwerkingsproblemen. Samen met leerkrachten, assistenten en ouders, worden problemen in beeld gebracht, geanalyseerd en wordt advies gegeven. Met als doel het optimaliseren van het dagelijks functioneren van de leerling, waardoor het kind kan groeien!

Breda | Ergotherapie Breda
Ergotherapie Breda is een praktijk die zich richt op jong volwassenen, volwassenen en ouderen. Wij willen graag mensen optimaal laten functioneren ondanks beperkingen. De praktijk is o.a. gespecialiseerd in SI (sensorische informatieverwerking) bij kinderen en verstandelijk beperkten, tevens ook met sociale handicaps waaronder autisme. Onze therapeuten behandelen aan huis in omgeving Breda en omliggende dorpen.

Eersel | Marly Vosters Ergotherapie
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd vanzelf. Sommige kinderen ervaren problemen bij het doelgericht handelen op school of bij het aanleren en uitvoeren van dagelijkse vaardigheden. Een oorzaak hiervan kan in hun sensorische informatieverwerking liggen. Marly Vosters Ergotherapie is gespecialiseerd in het goed kijken naar het kind en de mogelijkheden, om zo de talenten van het kind te benutten en de kwetsbaarheden te versterken. Spelenderwijs en met plezier. Zodat hij of zij met vertrouwen groeit en kan meedoen.

Eindhoven | Prikkelcoach

Prikkelcoach is een initiatief van Robert de Hoog, als fysiotherapeut gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking. De prikkelcoach is er voor kinderen en volwassenen met problemen in de prikkelverwerking. De Prikkelcoach ondersteunt zowel gezinnen als scholen of instellingen. Dat kan zijn voor bijzonderheden bij het kind / de persoon met prikkelverwerkingsproblemen, maar ook op teamniveau (lezingen, scholing, workshops).

Eindhoven | Kinderergotherapie Stap voor Stap

Kinderergotherapiepraktijk Stap voor Stap in Eindhoven kijkt waar de problemen vandaan komen, helpt uw kind in het verbeteren van zijn handelen en adviseert de omgeving. Doel is dat uw kind optimaal functioneert mét zijn beperkingen én zijn sterke kanten. Nancy Aarden is gespecialiseerd in Sensorische Integratie / zintuiglijke informatieverwerking en de ontwikkeling van jonge kinderen. Evelien Theeuwen is specialist op het gebied van zintuiglijke informatieverwerking en schrijfmotoriek.

Etten-Leur | Praktijk voor Animal Assisted Interventions

AAI-Kairos is een praktijk voor Animal Assisted Interventions, logopedie, equitherapie en professionele begeleiding voor speciale kinderen. Wij zijn gevestigd op een mooie buitenlokatie in Etten-Leur.

Etten-Leur | Mijn Kompas
Mijn kompas is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en coachen van mensen met een beperking. Loekje van Hooft van Mijn kompas helpt je graag met het zoeken naar hoe jij zo optimaal mogelijk geprikkeld kan blijven.

Geldrop | Fysiotherapie De Kleine Dommel
Lieke Berings werkt als kinderfysiotherapeut binnen de praktijk voor Fysiotherapie De Kleine Dommel. Vanuit die praktijk werkt zij tevens op een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). Lieke’s specialisatie ligt in het onderzoeken en behandelen van kinderen met problemen in de motoriek en sensorische informatieverwerking. Doel van de behandeling is altijd het kind beter te kunnen laten functioneren in zijn eigen omgeving.

Heusden / Veen | Kinderfysiotherapie Heusden-Veen (spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek)
Kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar worden in Heusden en omgeving geholpen bij schrijf-, ontwikkeling-, en orthopedische problemen, voorkeurshouding, kinderen met overgewicht, Fitkids enz. Daarnaast behandelen we ook kinderen met problemen in hun sensorische informatie verwerking. Ons team bestaat uit 4 kinderfysiotherapeuten, ieder met zijn eigen ervaring.
Ieder kind is uniek, met zijn eigen (on) mogelijkheden. Kennis creëert begrip. Daardoor wordt een cirkel doorbroken en kan een kind dat op een positieve manier bejegent wordt zich verder ontwikkelen.

’s Hertogenbosch | Fysiotherapie Helftheuvel
Fysiotherapie Helftheuvel is een praktijk waar multidisciplinair wordt samengewerkt tussen de kinderfysiotherapie en ergotherapie. Zij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar en zijn gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI). Het kind en de omgeving van het kind staan centraal in onderzoek, behandeling en advisering.

’s Hertogenbosch | Kinderpraktijk Kubus
Kinderpraktijk Kubus is is gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek, advies en behandeling van kinderen van 0-18 jaar. Een ervaren team van kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, (pre)logopedistes, kinderpsycholoog, kinderdiëtiste en een psychomotorische therapeut werken samen om kinderen met complexe problemen een juiste behandeling te geven. Ook kinderen met een enkelvoudig ontwikkelingsprobleem kunnen terecht bij een van de disciplines.
Als er problemen zijn in het proces van verwerken van prikkels, kan dit het dagelijks functioneren beïnvloeden. Wanneer dit opvalt bij ouders of een leerkracht, kunnen we een onderzoek naar prikkelverwerking doen, wat inzicht geeft over waarom een kind op een bepaalde manier handelt en waar het verwerken van prikkels eventueel vastloopt of anders verloopt. De therapeuten van kinderpraktijk Kubus zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met problemen in de prikkelverwerking.

’s Hertogenbosch / Zaltbommel | Cello locatie de Bikunckhorst
Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Jong en oud kunnen bij Cello terecht voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor ambulante begeleiding, weekendopvang, thuiszorg of het volgen van een cursus. Cello ondersteunt in de regio ’s – Hertogenbosch, Zaltbommel. Het motto van Cello is “ik zie jou”. Het SI expertise team van Cello (Haaren, Vught, Rosmalen) onderzoekt en adviseert op het gebied van Sensorische Informatieverwerking. Het SI expertise team bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die gespecialiseerd zijn in SI. Intern wordt er op verwijzing van een gedragsdeskundige of arts gewerkt. Vragen vanuit de eerste lijn zijn op verwijzing mogelijk.

Nuenen | Ergotherapiepraktijk KIK
‘KIK’ zoekt de Kracht In Kinderen en helpt uw kind thuis en op school zo optimaal mogelijk te functioneren! Ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier en soms gaat dat niet helemaal vanzelf.
Wanneer activiteiten thuis of op school moeilijk zijn, wordt gekeken naar de manier waarop uw kind deze het beste kan leren en wordt zo de kracht in uw kind naar boven gehaald. Hierbij wordt sensorische informatieverwerking in kaart gebracht, de ontwikkeling van vaardigheden en motoriek gestimuleerd, leer je andere manieren om activiteiten aan te pakken en wordt er, waar nodig, aangepast in materiaal en omgeving. Dit zodat uw kind optimaal kan functioneren in zijn eigen omgeving.

Oss / Uden | Kinderpraktijk Jacq Smolders
Kinderpraktijk Jacq Smolders is een praktijk waar multidisciplinair wordt samengewerkt tussen de kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Zij behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar en zijn gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI). Het kind en de omgeving van het kind staan centraal in onderzoek, behandeling en advisering.

Schijndel | Sensorische Informatieverwerkingstherapie Silence
Silence is een praktijk voor begeleiding, advisering, scholing, speltherapie en creatieve therapie ten behoeve van kinderen met een bijzondere eigenschap en hun gezin. Mijn naam is Melanie Kastelijn. Ik ben gediplomeerd speltherapeut, beelddenkspecialist, hydrotherapeut en visueel vertaler gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerkingsproblemen, Autisme Spectrum Stoornissen en AD(H)D en daarnaast ook ervaringsdeskundige. Door aan te sluiten bij de beleving van het kind wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

Son en Breugel | Ergotherapie Dinet
Het grootste doel van kinderen is om gewoon lekker mee te kunnen doen met de rest. Spelenderwijs leren ze van de wereld en leert de wereld van hen. Toch is dit niet bij ieder kind zo vanzelfsprekend en kan het meer energie, moeite en geduld kosten. Door samen met het kind en zijn of haar omgeving te bekijken wat zij nodig hebben om beter tot ontwikkeling te komen en zich fijner te voelen, hoop ik als Ergotherapeute een bijdrage te leveren aan de groei van een kind.

Steenbergen | Kinderfysio De Tijgersprong
De Tijgersprong is een praktijk voor kinderfysiotherapie en therapie van de sensorische informatieverwerking waar kinderen van 0 – 16 jaar onderzocht en behandeld worden als er een probleem is in het bewegend of zintuiglijk functioneren. Zodat ze thuis, op school en op de sportclub met plezier meedoen met hun leeftijdgenootjes. Karen de Vriend is SI-therapeut en docent en heeft ruime ervaring in het onderzoeken, adviseren en behandelen van kinderen met SI-problematiek.

Tilburg | Auticiperen
Judith heeft een begeleidings- en adviesbureau genaamd Auticiperen. Dit bureau ontstaan vanuit haar passie voor autisme. Na jarenlang als pedagoog gewerkt te hebben met mensen met autisme, heeft Judith in 2013 via de practitioner Autisme, zich gespecialiseerd in autisme. Sindsdien is ze zeer actief in de autismewereld.

Tilburg | Kinderergotherapie Spelende Wijzer
‘Spelende Wijzer’ is er voor kinderen en jongeren van 2 tot 20 jaar die problemen ervaren in het functioneren van alledag. Deze problemen kunnen o.a. komen door motorische onhandigheid, maar ook de sensorische informatieverwerking kan hierin een rol spelen. De kinderergotherapeuten zoeken samen met de ouders en de school uit wat de oorzaak is van de problemen. Hierna kunnen we het kind of de jongere – vaak op een spelende wijze – weer verder helpen.

Tilburg / Waalwijk | Ergotherapie Tilburg-Waalwijk 
Ergotherapie Tilburg – Waalwijk e.o. is een ergotherapie praktijk die zich richt op volwassenen. De praktijk heeft zich oa gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking  (SI) en mensen met een verstandelijke beperking. De praktijk heeft verschillende vestigingen in Tilburg en Waalwijk maar geeft veelal behandelingen aan huis, ook in de omliggende dorpen.

Veghel / Oss | Ergotherapiepraktijk De Oplossing
Ergotherapiepraktijk De Oplossing is gespecialiseerd in kinderen en Sensorische Informatieverwerking. Wij willen samen het beste in een kind naar boven halen. Ons doel is dat een kind, met eigen kwaliteiten en kansen, de activiteiten zo goed mogelijk kan uitvoeren in de omgeving waar het is, waardoor een positieve invulling wordt gegeven aan het betekenisvol handelen. Wij werken samen met ouders, leerkrachten, scholen en andere (para)medische disciplines. Wij zijn gevestigd in Veghel en Oss.

Werkendam | Praktijk oefentherapie Cesar De Doktershoek
Marieke la Verge onderzoekt en behandelt kinderen met problemen in de motorische ontwikkeling en/of in de sensorische informatieverwerking. Als kinderoefentherapeut ondersteunt ze kinderen in hun motorische en sensorische ontwikkeling door met ze te spelen en bewegen en hun ouders en leerkrachten adviezen op maat te geven.

Zevenbergen | Kinderfysiotherapie Torenveld
Wij zijn een praktijk voor kinderfysiotherapie in Zevenbergen met een dependance in Klundert. Ook komen wij bij de jongste kinderen ‘aan huis’  in de regio Moerdijk. Ouders kunnen bij ons terecht voor onderzoek, advies, coaching en behandeling van hun kind, met problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling, sensorische informatie verwerking en zindelijkheidsproblemen.

Akersloot / Bergen / Castricum | De Sprong
De Sprong is een kinderfysiotherapiepraktijk in Castricum, Akersloot en Bergen. Wij behandelen kinderen van 0-18 jaar met problemen in de motorische ontwikkeling en/of zintuiglijke prikkelverwerking. Wij zijn extra geschoold in de sensorische integratie (=zintuiglijke prikkelverwerking). Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Bel voor informatie of een afspraak voor onderzoek en eventuele behandeling. Het met plezier dagelijks functioneren van uw kind staat centraal in de behandeling.

Alkmaar | Kinderpraktijk Madelief
Kinderpraktijk Madelief is een kinderfysiotherapie praktijk in Alkmaar. Wij maken onderdeel uit van Kind en Jeugd Centrum Alkmaar en werken samen met diverse disciplines op het gebied van de zorg rondom kinderen. Zodoende ontstaat er een optimale samenwerking en een zeer efficiënt behandeltraject voor uw kind. Wij behandelen problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling, prikkelverwerking en concentratie. Wij zijn opgeleid tot SI therapeute en behandelen tevens op het ZMLK onderwijs.

Alkmaar / Castricum / Heerhugowaard | Buro de beweging
Buro de beweging is een gezondheidscentrum voor kinderen waarin wij samenwerken met orthopedagogen, pedagogen en kinderfysiotherapeuten in Alkmaar, Castricum en Heerhugowaard. Wij behandelen problemen op het gebied van de motorische ontwikkeling, prikkelverwerking en concentratie, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij zijn opgeleid tot SI therapeuten en behandelen tevens op het ZMLK onderwijs. Kijk voor nadere informatie gerust op onze website.

Alkmaar | Praktijk voor kinderfysiotherapie Acrobaat
Acrobaat is een praktijk voor kinderfysiotherapie in Alkmaar waar kinderen van 0 t/m 17 jaar terecht kunnen met vragen en/of problemen betreft motoriek en sensorische informatieverwerking. Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders/ verzorgers, school/ opvang en eventueel andere specialisten (orthopedagogen, psychologen, kindertherapeuten), die betrokkenen zijn bij het kind, om het kind de beste begeleiding te geven.

Alkmaar / Opmeer / Beverwijk / Schagen / Den Helder | Ergotherapie Noord Holland
Ergotherapie Noord-Holland is een ergotherapiepraktijk met vestigingen door heel Noord- Holland. Kinderergotherapeuten Anja Stroet en Janneke van den Brink behandelen kinderen en jong volwassenen met o.a. sensorische informatieverwerkingsstoornissen. Variërend van “schoolgaande” jeugd met lichte problemen tot baby’s, kinderen met het down syndroom en kinderen met een verstandelijke beperking. De observatie, behandeling en advisering kan zowel op de praktijklocatie’s als op locatie (thuis, school of dagverblijf) gegeven worden. Alle therapeuten werken met het Squease drukvest.

Amstelveen | Amstelland fysiotherapie

Amsterdam | 7 Zintuigen
7 Zintuigen specialiseert zich in Sensorische Informatieverwerking (SI). De eigenaar, Monique Thoonsen, is SI-therapeut, pedagoog en trainer. Zij diagnosticeert en geeft adviezen en trainingen wanneer er sprake is van problemen in de prikkelverwerking die tot lastig gedrag leiden. Op de website staat informatie over SI en kunt u uitlegbrieven downloaden, met een aparte kinderversie. Monique heeft ervaring met uiteenlopende doelgroepen en op verschillende locaties (thuis, scholen, instellingen).

Amsterdam | Kinderpraktijk Op Stap
Kinderpraktijk Op Stap  is een kinderpraktijk voor ergotherapie en orthopedagogiek. In de praktijk kunnen kinderen van 0 tot ongeveer 14 jaar terecht met al hun vragen over de sensorische informatieverwerking, zelfredzaamheid, motoriek, opvoeding, ontwikkeling en het gedrag. Wij vinden het belangrijk om te werken vanuit de motivatie en hulpvraag van het kind en zijn directe omgeving zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Amsterdam | Cordaan Jeugd 
Cordaan Jeugd biedt o.a. dagbesteding aan kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in Amsterdam. Ook kinderen met een beperking en psychiatrische problemen kunnen bij ons terecht.Daarnaast hebben we op een aantal scholen voor Speciaal Onderwijs, Zorg Onderwijsgroepen. Dit is een combinatie van zorg en onderwijs die op een school voor Speciaal Onderwijs wordt gegeven. Kinderen die nog niet toe zijn aan het speciaal onderwijs maar wel baat hebben bij de setting en de mogelijkheden van het speciaal onderwijs, kunnen terecht op deze locaties.
Op alle locaties in een behandelteam aanwezig met een arts, orthopedagoog en therapeuten die deskundig zijn en zeer ervaren met de doelgroep verstandelijk gehandicapte kinderen. Het team ergotherapie heeft zich gespecialiseerd in Sensorische informatieverwerking, er wordt individueel behandeld, indirect behandeld en ondersteund op de groepen en er worden trainingen gegeven aan begeleiders en andere ondersteuners.We hebben gemerkt dat voor veel kinderen met verschillende beperkingen het Squeasevest een grote meerwaarde heeft en deze wordt daarom vaak ingezet en gebruikt door onze kinderen. Contactpersoon Roby Veenstra.

Beverwijk / Haarlem | Ergotherapie Kennemerland

Ergotherapie Kennemerland behandelt volwassenen en kinderen met problemen in het dagelijks handelen. Activiteiten zoals douchen, aankleden, spelen, naar school gaan of werken kunnen lastig zijn door problemen in de prikkelverwerking. De therapeuten zijn SI geschoold; Esther Dinnissen (volwassenen) en Inge Klaver, Saskia van Bockel en Lydia Zoetelief (kinderen en personen met een verstandelijke beperking). Beverwijk: kindercentrum PMC Kids en Haarlem: Te Zaanen praktijken en LEF kids.

Bussum / Huizen | Ergokids
Ergokids is een ergotherapiepraktijk voor kinderen. De praktijk bestaat al sinds 2001 en staat voor kwaliteit, klantvriendelijkheid en nauwe samenwerking met kinderen / ouders / leerkrachten en andere disciplines. Heeft uw kind problemen met dagelijkse handelingen die het meedoen op school of thuis bemoeilijken, dan bent u bij ons op het juiste adres. De hulpvragen kunnen onder andere liggen op het gebied van zelfredzaamheid, sensorische informatieverwerking, gedrag, schooltaken en spel. Onze kracht is het analyseren waarom een kind een handeling niet kan uitvoeren en het geven van trainingen en adviezen, zodat het beter gaat.

Haarlem | Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade
Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade is een praktijk voor alle kinderen tussen de 0-18 jaar met problemen in de motoriek of Sensorische Informatieverwerking. Er wordt samengewerkt met ouders, school, dagopvang of andere betrokkenen. Borstelen, diepe druk of een drukvest kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen.

Haarlem / Bentveld / Schagen/ Beverwijk | JW Ergotherapie
De praktijk richt zich op de behandeling van kinderen die om allerlei redenen tegen problemen in hun dagelijkse handelen aanlopen. Een moeilijk te lezen handschrift, maar ook kinderen die hun veters niet goed kunnen strikken of die juist moeite hebben met het verwerken van zintuiglijke prikkels. Daarnaast zijn ook de kinderen met een meervoudige beperking aan het juist adres voor adviezen, tips en behandeling. De observatie, behandeling en advisering kan zowel op de verschillende praktijk locatie’s plaatsvinden als op locatie (zoals thuis, op school of op een dagverblijf). Alle therapeuten werken ook met het squease drukvest voor kinderen die hier baat bij kunnen hebben.

Haarlem | Kinderfysiotherapie SanTwee
Kinderfysiotherapie SanTwee is een testcenter voor de Squease drukvestjes. Bij ons kan een ervaren sensorisch integratietherapeut advies geven over de Squease vestjes, kan je ervaren wat het vestje doet en kunnen we de juiste maat voor je bestellen. Kinderfysiotherapie SanTwee onderzoekt en behandelt kinderen met problemen in het motorisch functioneren en/of prikkelverwerkingsproblemen. Onze kernwoorden zijn: Goede diagnostiek, behandeling insteken op belevingswereld kind, goed contact met ouders en andere betrokkenen. Elk kind is uniek en verdient dus ook een unieke aanpak! Multidisciplinair expertisecentrum op het gebied van SI-problemen, gedragsproblemen, autisme en ZMLK.

Haarlem | De Parel (Speciaal onderwijs – revalidatie – zorg)

Heemstede | Kinderfysiotherapiepraktijk Poelmann-Van Dijk

Bij kinderfysiotherapie praktijk Poelmann-Van Dijk worden kinderen van 0-18 jaar gezien. Een groot deel van de kinderen die wij zien hebben problemen in hun motorische en/of zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking). Er wordt samengewerkt met artsen, ouders, school, consultatiebureau, logopedisten, psychologen, dagopvang of andere betrokkenen. Naast de borstel-en diepe druktechniek/adviezen kan een drukvest hierbij een ondersteunende rol spelen.

Heiloo | Praktijk voor Psychomotorische Therapie
In mijn paraktijk behandel ik volwassenen met psychische en psychosociale problemen. Regelmatig speelt overprikkeling een rol in hun problematiek (zo kan hooggevoeligheid een rol spelen bij burn-outklachten). Er is een samenwerkingsverband met de afdeling autisme van een GGZ-instelling. Deze mensen hebben vaak een problematische prikkelverwerking. Dit was voor mij aanleiding om mij verder in de Sensorische Informatieverwerking te verdiepen, waarbij het gebruik van een drukvest tot de mogelijkheden behoort.

Hilversum | Fysiosupport Lage Naarderweg
Als specialisatie binnen de kinderfysiotherapie behandelen wij ook kinderen met sensorische integratie problemen. De hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) staat centraal in de behandeling en is altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn.

Hoofddorp | Gezondheidscentra Haarlemmermeer – Miranda Lahuis
De fysiotherapeuten van de gezondheidscentra Haarlemmermeer werken op drie locaties in Hoofddorp: Gezondheidscentrum Floriande aan de Waddenweg, Gezondheidscenrum Overbos aan het Muiderbos en Gezondheidscentrum Drie Meren aan de Hankstraat.

Julianadorp | Expertisecentrum Advisium
Expertisecentrum Advisium is gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Of je nu kort of lang ondersteuning nodig hebt, op locatie of thuis. Er staan gespecialiseerde artsen, gedragswetenschappers en paramedici voor u klaar. Samen met u stellen wij doelen op waarbij we de mogelijkheden, niet de beperkingen, centraal stellen. We werken intensief samen, met elkaar en met u om uw doelen te bereiken. Onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep.

Niedorp | Kinderfysiotherapie De Kikkersprong
Kinderfysiotherapie de Kikkersprong is gevestigd in de kop van Noord-Holland in Nieuwe Niedorp, ’t Veld en Oude Niedorp. We zijn gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek, behandeling en advisering bij motorische problematiek en sensorische integratie stoornissen bij kinderen van 0-16 jaar. Wanneer een kind niet mee kan komen met de alledaagse bezigheden ten opzichte van leeftijdsgenoten begeleiden we het kind en de omgeving en krijgen de kinderen diverse oefeningen om vaardiger te worden.

Nieuw-Vennep | Kinderfysiotherapiepraktijk Monique Priester
Kinderfysiotherapiepraktijk Monique Priester is een praktijk voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar met problemen op het gebied van motoriek en/of sensorische informatieverwerking. Er wordt samengewerkt met een logopedist, kinderpsycholoog, schoolpsycholoog, kinderarts, jeugdarts, revalidatiearts, school, ouders, opvang, e.d. En uiteraard werken we samen met de ouders.

Purmerend | Kinderergotherapie Sam-Sam
Kinderergotherapie Sam-Sam vormt samen met Kinderfysiotherapeuten en logopedisten Kinderpraktijk Sam-Sam. De ergotherapeut geeft training, begeleiding en advies aan kinderen die moeite hebben met activiteiten thuis en op school. Kinderergotherapeut, Tanya Janssen is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, 3-16 jr, met problemen binnen de zintuigelijke prikkelverwerking en heeft ruime ervaring met kinderen met leer- en/of gedragsstoornissen en stoornissen binnen het autistisch spectrum.

Wognum | Kinderpraktijk Theone
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen met verschillende hulpvragen bij Kinderpraktijk Theone terecht. De fysiotherapeut en de ergotherapeuten zijn geschoold in de sensorische informatieverwerking. We zetten het kind centraal en gaat uit van de motivatie van het kind. Theone werkt samen met andere zorginstanties t.b.v. de ouders en het kind, zodat zij de adequate zorg ontvangen die ze nodig hebben.

Wognum / Wervershoof | Kinderpraktijk Paramee
Kinderpraktijk Paramee is gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek, advies en behandeling van kinderen van 0-18 jr. Een ervaren team van kinderfysiotherapeuten, logopedisten, een kinderergotherapeut, kinderpsycholoog, remedial teacher, diëtist en een podotherapeut werken samen om kinderen met complexe problemen de juiste behandeling te geven. Ook kinderen met een enkelvoudig ontwikkelingsprobleem kunnen terecht bij een van de disciplines.

Almelo | Twentergo Caroline Edelbroek
Bij vermoeden van problemen in de prikkelverwerking of vragen hierover kunt u contact opnemen met Twentergo. Tijdens een eerste gesprek zal er ingegaan worden op de activiteiten waar de problemen bij optreden en krijgt u een vragenlijst om in te vullen. Tevens zal er meer informatie gegeven worden over dit onderwerp. Na het doornemen van de vragenlijst volgt vaak een observatie thuis, op school of in de praktijkruimte en zal er een passend advies worden gegeven.

Bathmen | Eigenzinnig Evenwicht
Eigenzinnig Evenwicht is een praktijk voor ergotherapie en coaching in Deventer en omgeving. Ik, Manon Bruning, onderzoek wat je kind (en jij!) nodig heeft om ontspannen zijn/haar evenwicht te (her)vinden zodat hij of zij zich kan ontwikkelen op alle gebieden van het dagelijks leven! Daarin is er aandacht voor zintuiglijke, mentale en emotionele processen tegelijk. Specialisaties van Manon zijn prikkelverwerking, hechting, trauma en hoogbegaafdheid.

Borne | EVE Expertisecentrum voor Ergotherapie 
Onze praktijk is gevestigd in Borne en Hengelo en biedt ergotherapie aan kinderen, volwassenen en cliënten met arbeidsgerelateerde klachten. Per september 2008 zijn wij, Wenda Meijer-Hobert en Femke Kets-du Sart, vol enthousiasme gestart met een zelfstandige eerstelijns ergotherapiepraktijk. Binnen onze praktijk zijn daarnaast drie ergotherapeuten werkzaam. Kristel Hardeveld werkt met kinderen en Astrid Haverkate en Yvonne Jansen werken met volwassenen/ouderen.

Deventer | Fysiotherapie de Vijfhoek
Zinvol naar kinderen kijken doen we met FamilyPowers vanuit verschillende invalshoeken en verschillende disciplines rondom kind en gezin. Ik, Hannie Hendriks, werk er als kinderfysiotherapeut. Het team is gespecialiseerd in begeleiding bij leer- en gedragsproblemen, hoogbegaafdheid (zowel bij ouders als kind), problemen in de prikkelverwerking, plas- en poep problemen, spanningsklachten binnen het gezin en en onbegrepen pijnklachten (SOLK).

Deventer | KinderErgotherapie Deventer

KinderErgotherapie Deventer is een eerstelijns ergotherapiepraktijk voor kinderen van 0-18 jaar met als werkgebied Deventer en omgeving. De ergotherapie kan op de praktijk, thuis of op de locatie ondersteunen. Ondersteuning wordt geboden in de dagelijkse vaardigheden en activiteiten, op het gebied van zelfzorg, spel en school

Oldenzaal en Geesteren | ErgoStart
Wij, Anneke Schasfoort en Sabine Assen, zijn sinds januari 2010 gestart met ErgoStart. Wij bieden 1e lijns ergotherapie aan kinderen en volwassen in Oldenzaal en omgeving bij wie het dagelijks handelen niet vanzelf gaat. We zoeken samen naar oplossingen die passen bij het kind/de client, het gezin, de school. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in sensorische informatieverwerkingsproblematiek en werken graag samen met (kinder)fysiotherapeuten, logopedisten, psycholoog en diëtist. Per oktober 2018 maakt Danielle Krabbe deel uit van ons team.

Zwolle | De Ambelt

De Ambelt biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische diagnose of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Onze ervaren en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij gaan daarbij uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling met als doel een passende en betekenisvolle deelname aan de samenleving. Samen met ouders en onderwijs- en zorginstellingen bieden wij onze leerlingen een krachtige en flexibele basis voor de toekomst.

Zwolle | Spectrum 24

Ergotherapie praktijk Spectrum 24 helpt kinderen, volwassenen en ouderen met o.a. problemen in de zintuigelijke informatieverwerking (SI). Op aanvraag geven wij lezingen / cursussen op dit gebied. Wij werken in Zwolle en omgeving.

Amersfoort | Kinderdagcentrum  Onder één Dak
Kinderdagcentrum Onder één Dak biedt dagopvang aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking. Onder één Dak ligt midden in de wijk Vathorst in Amersfoort en biedt plaats aan ongeveer 50 kinderen verdeeld over 7 groepen. Vaak met een stoornis in het autismespectrum soms gecombineerd met gedragsproblemen. Bij Onder één Dak werken vaste begeleiders welke ondersteuning krijgen van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, een ergotherapeut, een logopediste, een muziektherapeut en een bewegingsagoog. De fysiotherapeut, ergotherapeut en muziektherapeut zijn gespecialiseerd in prikkelverwerkingsproblematiek en kunnen adviseren bij het inzetten en aanmeten van de Squease drukvesten.

Amersfoort / Eemnes | Kinderergotherapie Gooi en Eemland

Kinderergotherapie Gooi en Eemland richt zich op kinderen die tijdens hun dagelijkse handelingen hinder ondervinden bij het zelfstandig uitvoeren van (schoolse) taken/werkjes, spel, aan-en uitkleden e.d. De ergotherapeut gaat samen met het kind, de ouders en directe omgeving analyseren hoe dit komt en hoe het aangepakt kan worden. Ze zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen waarbij de sensorische informatieverwerking (zintuiglijke prikkelverwerking) niet adequaat verloopt, waarbij soms ook Squease onderdeel kan zijn van de behandeling.

Utrecht | Kinderergotherapie

Kinderergotherapie Utrecht is er voor kinderen van 0-16 jaar uit Utrecht en de omliggende gemeenten. Met behulp van ergotherapie ondersteunen wij hen als zij op de een of andere manier belemmerd worden bij in hun functioneren. Bijvoorbeeld bij het spelen, bewegen, de zelfredzaamheid en/of (pre-)schoolse activiteiten. Dit kan te maken hebben met motorische problemen of problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking.

Utrecht | Psychomotorisch Kindertherapeut Liesbeth Verhoef

Liesbeth werkt met kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. De psychomotorisch kindertherapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt het kind spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken. Zo vervangt het kind oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven. Het kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld en kan op eigen kracht weer verder.

Utrecht | Kinderfysiotherapie de Tuimelaar
Praktijk voor kinderfysiotherapie ‘de Tuimelaar’ is er voor kinderen die beperkingen in hun bewegen ervaren, waardoor er belemmeringen zijn in het dagelijks functioneren; thuis, op school of bij het sporten. Joke Pijnse van der Aa is kinderfysiotherapeut en heeft veel kennis/ervaring op het gebied van sensorische informatieverwerking.

Veenendaal | Ergotherapie Paradocs
Wanneer u bij ons komt, bespreken we eerst uw hulpvraag. We kijken naar uw situatie en naar mogelijke oplossingen. Dit doen we altijd in goed overleg met u. We helpen u de oplossingen uit te proberen en eventueel nog enkele malen te oefenen.

Alphen aan de Rijn | Kinder- en Jeugdpsycholoog Lucille van ’t Wout
Als het soms anders gaat. De kinder- en jeugdpsycholoog Lucille van ’t Wout werkt met jongeren, kinderen en hun ouders aan problemen op het gebied van ontwikkeling, sociaal/emotioneel en onderlinge relaties. Er is veel ervaring op het gebied van autisme, ADHD, onverklaarbare gezondheidsklachten en andere ontwikkelingsstoornissen. Voor kortdurende of langer durende therapie voor gezin,kind en omgeving. Ook speltherapie en begeleiding thuis of op school.

Alpen aan de Rijn en Rotterdam | Cesartherapie Kapel
Cesartherapie Kapel is een oefentherapiepraktijk met een vestiging in Alphen aan den Rijn en in Rotterdam. Onze specialismen zijn: houdings- en bewegingstherapie, kinderoefentherapie, sensorische integratietherapie, thuiszorgtherapie en slaapoefentherapie.

Alphen aan de Rijn | Ergotherapiepraktijk ExTRA
Ergotherapiepraktijk ExTRA is een praktijk voor jong en oud.
ExTRA is er voor kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal van zelf gaat. Kinderen ontwikkelen zich dagelijks, waardoor zij steeds zelfstandiger worden in dagelijkse handelingen zoals eten en drinken, wassen en aankleden.  Op school ontwikkelen kinderen zich ook, ze leren samen te spelen, te luisteren in een grote groep, instructies op te volgen, planmatig te werken, te knutselen, te schrijven ,te rekenen etc. Bij sommige kinderen gaan deze ontwikkelingen niet vanzelf, ook als er geen duidelijke reden voor is. ExTRA helpt deze kinderen bij het zelfstandig leren uitvoeren van handelingen ook als ze moeizaam gaan
Het gaat om handelingen die kinderen zelf willen leren of die ouders belangrijk vinden op het gebied van spel, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden.

Berkel en Rodenrijs | Emergo Ergotherapie
Emergo Ergotherapie is er voor de kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar in de omgeving van Lansingerland. Kinderen ontwikkelen zich dagelijks op het gebied van (fijne) motoriek, sociaal-emotionele vaardigheden en het toepassen van nieuwe kennis en prikkels. Waar het ene kind snel in staat is om te praten, is de ander wellicht motorisch veel sterker. Soms hebben kinderen moeite om alle prikkels te verwerken en is het moeilijk om te concentreren. Eenmaal op school komt er soms uit dat uw kind achterloopt in bepaalde vaardigheden en zich hierdoor onzeker kan voelen of niet mee kan komen. Vanuit de kinderergotherapie is het onze opzet om kinderen de mogelijkheid te geven om vaardiger en vooral zelfverzekerder te worden. Om dit te bereiken behandelen we het kind op onze praktijklocatie of op de locatie waar de activiteit normaal plaatsvindt en coachen we de omgeving (ouders, leerkrachten, sportinstructeur enz) zodat zij mee kunnen gaan in dit proces en de therapie ondersteunen.

Den Haag | Kinderergotherapie ZIP
Kinderergotherapie ZiP is er voor: kinderen die moeite hebben met het aanleren en/of uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals spelen, aan- en uitkleden, hanteren van bestek, knutselen, schrijven, veters strikken. Kinderen met problemen in het verwerken van prikkels uit de omgeving of vanuit het eigen lichaam. (Ook wel problemen met sensorische informatie verwerking genoemd).

Dordrecht | Dudok kinderfysiotherapie
Dudok kinderfysiotherapie biedt kinderfysiotherapeutische behandeling aan kinderen van 0-18 jaar. We zijn er voor kinderen met een probleem in het motorisch functioneren. Soms ontstaan problemen in het bewegen door een anders verlopende prikkelverwerking. We zien dan bijvoorbeeld kinderen die onhandig zijn, zichzelf over- of onderschatten, veel bewegings-onrust laten zien, niet stil kunnen zitten, snel vermoeid raken, vluchtig zijn in het bewegen, hangen/ dweilen, zichzelf in gevaarlijke situaties brengen of motorische uitdagingen uit de weg gaan

Gouda | Ergopret
Ergopret is ergotherapie voor kinderen in Gouda en omgeving. Bij Ergopret is de vraag van het kind of de ouders/verzorgers het begin van de ergotherapie. Samen zoeken we naar oplossingen die passen bij het kind, het gezin, de school. Zodat ze de gewone dingen van het leven weer gemakkelijker kunnen doen. Dat doen we door training, begeleiding en advies op het gebied van onder andere prikkelverwerking, fijne motoriek, aandachtsproblemen en leren. Ergopret werkt samen met fysiotherapeuten, orthopedagoog, logopedisten en een diëtist in het Kindertherapeutisch Centrum De Leeuwensprong in Gouda.

Naaldwijk | KDC Zonnehof en Vroegbehandeling Tovertuin
KDC Zonnehof Naaldwijk biedt dagbehandeling aan kinderen (0-18 jaar) die een intensieve zorgvraag hebben Kinderen die veelal volledig afhankelijk zijn van zorg. De Tovertuin is een speciale behandelgroep voor kinderen (0-5 jaar) met een ontwikkelingsachterstand of een vermoeden daarvan. Beide locaties bevinden zich in de gemeente Westland, Naaldwijk.
Ze zijn onderdeel van de stichting Ipse de Bruggen. Binnen de regio zijn meer van deze locaties beschikbaar. Veel van onze kinderen hebben problemen met de zintuiglijke informatieverwerking.
Kinderfysiotherapeut Pauline van den Boogaard is tevens opgeleid om deze problemen in de zintuiglijke informatieverwerking te analyseren en samen met kind en omgeving te zoeken naar mogelijkheden om de kinderen in staat te stellen zich te ontwikkelen of comfortabel de dag te beleven. De omgeving bestaat uit ouders, begeleidsters, gedragskundige, ergotherapeut en logopedist. Ambulant begeleiders en indien van toepassing logeermedewerkers. Pauline van den Boogaard is naast haar werkzaamheden bij IpsedeBruggen ook werkzaam in een 1e lijn fysiotherapiepraktijk Adfysio De Lier.

Roelofarendsveen | K.Y. Ong praktijk Ergotherapie
Yanky Ong praktijk ergotherapie eerste lijn is een zelfstandige, vrijgevestigde praktijk voor ergotherapie. Yanky Ong behandelt en begeleidt volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar met een lichamelijke of psychische beperking. Als ergotherapeut helpt ze op praktische wijze het dagelijks functioneren te verbeteren.

Rotterdam | Stap oefentherapie 
Stap oefentherapie is al 15 jaar gevestigd in Rotterdam Hillegersberg en Schiebroek en sinds kort ook in Bleiswijck. We zijn een praktijk voor kinder oefentherapie en sensomotorische integratie verwerking, met een persoonlijk aanpak. We kijken naar het kind en zijn ouders/verzorgers en wat deze nodig hebben, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in deze drukke en soms overprikkelende wereld. Deze hulpvraag vullen we in, met spelenderwijs leren, motorische spelen en hulp bij prikkel verwerking. We werken met een zogenaamd prikkel dieet en passen dan regelmatig het Squease vest toe, met goede resultaten.
Ook problemen met houding komen we veel tegen in de praktijk. Denk aan de gameboy rug, de tablet nek of de computer bochel. We helpen kinderen op scholen met het leren van een goede zithouding, volgens het programma “zit met pit”. We willen kinderen graag helpen, zo goed mogelijk en zo recht mogelijk hun toekomst tegemoet te treden. Zie onze website voor meer informatie. Tot ziens.

Rotterdam | Logopediepraktijk KLETS
Als logopedisten houden wij ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van ons vak. Dit is bij ons in de praktijk met name op het gebied van taal, meertaligheid en articulatie. Als logopedist bieden wij in onze praktijk, therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Dit kunnen kinderen zijn, maar ook ouders.
Wij behandelen alleen maar kinderen bij ons in de praktijk. De werkwijze is bij jonge kinderen spelenderwijs. Kinderen leren namelijk in spel meer en het is nog leuk ook. Ook bij de oudere kinderen moet het leuk blijven en zal er altijd een activiteit gekoppeld worden aan de opdracht. Omdat kinderen alleen kunnen leren wanneer ze goed in hun vel zitten, is het belangrijk dat ook de Sensorische Informatieverwerking goed verloopt. Wanneer hier opvallendheden in zijn, kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling en communicatie en zal het een deel uitmaken van de logopedische behandeling.

’s – Gravenzande | Kinderfysiotherapie Regio Westland 
Kinderfysiotherapie Regio Westland is een praktijk waar negen gemotiveerde kinderfysiotherapeuten klaar staan om ouders en kind zo goed mogelijk te begeleiden bij motorische vragen.    Wij zijn actief op verschillende vestigingen in het Westland en begeleiden en ondersteunen kinderen en (ouders) bij motorische problemen met als doel het beter functioneren van het kind binnen zijn omgeving waarbij een veilige en kindvriendelijke setting een belangrijke voorwaarde is. Wij observeren, onderzoeken en behandelen , maar geven ook advies en voorlichting over motorische problemen. Wij richten ons op alle kinderen van 0-18 jaar en binnen het team is er o.a. de specialisatie sensorische informatieverwerking.

Sliedrecht | Kinderteam Booom
Kinderteam BOOOM is er voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met complexere ontwikkelingsvragen en hun ouder(s)/verzorger(s). Het gaat om een combinatie van medische, gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek, die zich thuis en/of op school voordoen.

Zoetermeer | Kinderfysiotherapie Groei!
Bij Kinderfysiotherapie Groei! zijn we gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar, met name ook van kinderen waarbij er problemen zijn in de sensorische informatieverwerking. Om goed te kunnen bewegen, is het van groot belang dat alle informatie die via de zintuigen verkregen wordt adequaat verwerkt wordt, zodat bewegen een feest is. Daarbij bekijken we goed hoe de prikkelverwerking verloopt en welke regulatiestrategieën het kind zouden kunnen helpen. Het gebruik van het Squease vest behoort daarbij zeker tot de mogelijkheden, en als Squease-ambassadeur helpen we dan ook graag om te kijken hoe het vest afgesteld moet worden en of het vest het beoogde effect kan geven. Verder werken we veel samen met belangrijke betrokkenen rondom het kind, zoals in elk geval de ouders, en aanvullend bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of de leerkracht van school. We helpen graag om ervoor te zorgen dat uw kind groeit in zijn zelfvertrouwen en plezier mag ervaren aan bewegen en leren.

Zoetermeer | Kinderfysiotherapeutisch Centrum Zoetermeer
Bewegen van jong tot oud, persoonlijk en vertrouwd! Het Kinderfysiotherapeutisch Centrum bestaat al meer dan 35 jaar in Zoetermeer. Ons enthousiaste team van 6 betrokken en vakkundige kinderfysiotherapeuten werken met vertrouwen samen aan uw herstel! Onze praktijk biedt ook fysiotherapie voor volwassenen en manuele therapie voor zowel kinderen als volwassenen. Onze kinderfysiotherapeuten zijn geschoold op het gebied van onderzoek/behandeling van zintuiglijke informatie verwerking. Heeft u vragen over de prikkelverwerking van uw kind dan kunnen wij middels observatie, onderzoek en vragenlijsten een sensorisch profiel maken van uw kind in zowel de thuissituatie als in de klas. Inzet en gebruik van drukvestjes, behoort zeker tot ons kennis- en ervaringsgebied. Heeft u vragen of wilt u meer weten: neemt u gerust contact met ons op!

Zwijndrecht | Hink-Stap-Sprong Kinderergotherapie

Hink-Stap-Sprong biedt ergotherapie aan kinderen tussen de 0 en 16 jaar die de gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunnen uitvoeren. We zijn gespecialiseerd in kinderen met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen (prikkelverwerking), schrijfvaardigheid, planmatig handelen, concentratie en aandachtsproblemen. We analyseren waarom uw kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden en zijn erop gericht om uw kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren. De mogelijkheden zijn daarbij belangrijker dan de problemen; ook staat plezier centraal tijdens de therapie. Naast behandelingen en coaching geven we ook begeleiding en adviezen aan ouders, verzorgers en leerkrachten om de situatie thuis en op school te verbeteren.

Terneuzen | Ergotherapie Terneuzen
Ergotherapie Terneuzen is gevestigd in Terneuzen waar zowel kinderen als volwassenen terecht kunnen voor diagnostiek, behandeling en advies. Ze zijn gespecialiseerd in sensorische informatieverwerkingsproblemen. Ze werken graag samen aan verbetering of behoud van zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Ze komen bij particulieren thuis, op het werk, op school, kinderdagcentra, maar ook binnen verschillende centra voor ouderen of meervoudig gehandicapten.

SQUEASE AMBASSADEURS IN BELGIË

Brasschaat | Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding | Sonja Didden  

Merksen | Praktijk PIT
Praktijk PIT is een dynamische groepspraktijk voor logopedie, gesprekstherapie, auticoaching, voedingsleer en ergotherapie in Merksem. Bij Kim Falckenbach kan je terecht voor zowel Ergotherapie als auticoaching. Zij specialiseerde zich in zintuiglijke prikkelverwerking en de problemen die zich hierbij kunnen stellen. Je kan bij haar terecht voor het uitwerken van een sensorisch profiel alsook de begeleiding rond zintuiglijke prikkelverwerking. 

Oudenaarde | Sensitive Care SCarabee
Het aanbod van Sensitief, actief leren & leven “SCarabee” is erop gericht het mentaal & fysiek comfort in evenwicht te brengen zodat het algemeen welbevinden van de cliënt erop vooruit gaat. Sensitief Care SCarabee wil de krachten van vernieuwing oproepen om vanuit hun je eigen kracht tot nieuw leven te komen.